Fem års samboerskap kan gi samboeren arverett foran avdødes særkullsbarn

SAMBOER, SÆRKULLSBARN, ARV: Mange er ukjente med at det kan bli minstearv til gjenlevende samboer selv om samboerne ikke har felles barn. Men de må ha vært samboere i en del år for at det skal være mulig.

Arveloven sier følgende: Etter fem års samboerskap er det ved dødsfall mulighet for minstearv til gjenlevende samboer også om samboerskapet er uten felles barn.

Uten felles barn har ikke samboere automatisk arverett etter hverandre direkte i kraft av loven.

Men har de vært samboere i minst de siste fem årene før dødsfallet, kan en samboer – eller begge – opprette testament som sier at den gjenlevende skal ha rett til en minstearv opp til 4G.

Dette utgjør for tida i overkant av 350.000 kroner.

Denne minstearven til gjenlevende samboer går altså foran pliktdelsarven til avdøde samboers særkullsbarn i tilfeller der boet ikke er stort nok til å dekke begge deler.

Men her er altså forutsetningen at samboerne har ønsket det slik og at avdøde har skrevet det inn i sitt testament.

Les mer om gjenlevende samboers mulighet for førsterett til arv i vår ebok Arveboka (inngår også til rabattpris kr 9,90 som del av oppdateringsabonnement på DrivBedre-pakken)