Hvorfor får jeg alltid restskatt?

RESTSKATT, SKATTEKORT, SKATTETREKK: Tre kvart million nordmenn fikk restskatt ved skatteoppgjøret for 2016. Det var hver femte skattyter.

I gjennomsnitt måtte de ut med 26.000 kroner hver.

Årsaken for de fleste var at de hadde hatt feil skattetrekk i skattekortet.

Skattekortet for i år (2017) ble sendt ut i desember 2016, og sist kjente ligning var dermed inntektsåret 2015.

TIPS! Det kan være mange årsaker til at skattekortet ikke stemmer. Eksempelvis kan utgifter til barnepass eller renteutgiftene være mye lavere i 2017 enn de var i 2015, og det kan slå inn. Det samme kan en merkbar lønnsøkning i 2017 sammenlignet med 2015, eller salg av aksjer med gevinst – for å nevne noe.

Stor arv kan medføre høyere formuesskatt (det er ikke skatt/avgift på selve arven), det samme kan salg av eiendom til høyere pris enn det som var skattemessig verdi tidligere.

TIPS! Bestill nytt skattekort, fyll inn hvor mye inntekt og skatt du har hatt hittil i år, pluss hvilke inntekter, fradrag, gjeld og formue du kommer ut med i 2017. På den måten kan et korrigert skattekort gjøre at du kommer unna restskatt sommeren/høsten 2018.

Les mer om skatt og fradrag i vår ebok 036 Fradragsleksikon for alle.

SOMMERTILBUD: Kun kr 9,90 per ebok (epub+pdf)

MERK! Alle Risangers ebøker leveres i to formater samtidig: Både EPUB og PDF. Les i det formatet som passer deg best!