Merkostnad på reise: Når er mottatt diett skattefri?

KOST, DIETT, REISE, ANSATT, ARBEIDSTAKER: Skal dekning av kostutgifter på reise være skattefri, er det en forutsetning at arbeidstakeren er påført en merkostnad.

– Dette er avgjørende for at utgiftsdekningen ikke behandles som skattemessig fordel, eller som dekning av en privat utgift, skriver Skatteetaten i siste utgave av Skatte-Nytt.

Utgifter til mat på reise i forbindelse med utførelse av arbeidet gir i seg selv ikke rett til skattefri kostnadsdekning fra arbeidsgiver.

Dette er utgifter som en arbeidstaker vil ha uansett og uavhengig av hvor arbeidet utføres.

Skatteetaten understreker: – Det må være snakk om en ekstra kostnad til mat, oppstått på den aktuelle reisen.

For dagsreiser tar man utgangspunkt i arbeidstakers arbeidssituasjon, og om reise er en del av den ansattes normale arbeidssituasjon eller ikke.

Ikke stedbunden arbeidsplass

For arbeidstakere hvor arbeidet innebærer regelmessig reising, vil det være forutsigbarhet med hensyn til bespisning.

Kostnader til mat på slike reiser likestilles med utgifter til kantine, matbutikk eller lignende, som ansatte uten reisevirksomhet påføres.

Regelmessig reising er når arbeidstakere ikke har en stedbunden arbeidsplass.

Eksempler på arbeidstakere som ikke har rett til skattefri kostnadsdekning fra arbeidsgiver, fordi arbeidet innebærer regelmessig reising, er håndverkere og selgere.

Stedbunden arbeidsplass

Arbeidstakere med fast arbeidssted, som har enkelte reiser i forbindelse med kundemøter, kurs eller lignende, kan ha merutgifter til kost når de er på reise.

Skatteetaten: «For disse arbeidstakere er muligheten til å planlegge dagen og måltider ikke til stede i samme utstrekning som på en vanlig arbeidsdag, slik at kostutgifter i slike tilfeller er skattefrie.»

Vilkår etter skattebetalingsforskriften

Skattebetalingsforskriften (§ 5-6-12 (4) siste punktum) gir følgende tilleggsvilkår for at dagdiett kan utbetales trekk- og skattefritt:

  • Merkostnadene må gjelde tjenestereiser/yrkesreiser.
  • Godtgjørelsen må være innenfor angitte forskuddssatser.
  • Det må lages en reiseregning etter gitte kriterier.

Arbeidsgiveravgift

I den utstrekning kostgodtgjørelsen blir trekkpliktig, helt eller delvis, må arbeidsgiver beregne og betale arbeidsgiveravgift av den trekkpliktige delen.

– Dette er et område Skatteetaten erfarer er krevende å håndtere riktig for de det gjelder, konkluderer Skatte-Nytt.

Les også vår ebok 014 REISE OG DIETT I SMÅBEDRIFTEN

TILBUD PÅ DRIVBEDRE-PAKKEN SKATT&ØKONOMI MED 42 EBØKER: Kun kr 9,50 per ebok

MERK! Alle Risangers ebøker leveres i to formater samtidig: Både EPUB og PDF. Les i det formatet som passer deg best! Nettbutikken er lagt ned, dette produktet er ikke lengre i salg.

LES! Slik leser du ebøker – enkelt og greit

Hva sier våre ebok-kunder?

 (Du får altså hele DrivBedre-pakken for kun 396 kroner eks mva! Så lav pris er mulig fordi vi 1) har mange kjøpere 2) hver dag får nye og 3) satser bevisst på kvalitet til en rimelig pris. Ett eneste økonomi- eller skattetips kan tjene inn prisen mange ganger ..)