Skjerpet grensekontroll

Mange land i Europa har innført midlertidig grensekontroll der man tidligere kunne reise uten pass.

Kravet om gyldig reisedokument er også innskjerpet hos flyselskapene, slik at man ikke lenger kan reise med bankkort eller førerkort som bevis for sin identitet.

SOMMERTILBUD: Kun kr 9,90 per ebok

Gyldig identifikasjonsdokument

Utenriksdepartementet minner om at pass er det eneste gyldige identifikasjonsdokument for norske borgere. Gyldig norsk pass må derfor alltid medbringes på reiser i utlandet.

Konsekvenser for norske reisende

Våre ambassader og UDs operative senter har den senere tid merket økt pågang fra reisende som ikke har gyldige reisedokumenter.

Mange har blitt sittende fast på flyplasser, fergekaier, togstasjoner og ved grensekontroller for bil, uten mulighet til å komme videre.

Dette gjelder også i Norden.

Les mer