Hybel, privat og brakke i 2018: Trekkfrie kostsatser tilbake

TREKKFRI GODTGJØRELSE, FORSKUDDSSATSER, KOSTGODTGJØRELSE, OVERNATTING, LOSJI, PENSJONAT, HOTELL, HYBEL, BRAKKE, PRIVAT: Skattedirektoratet meldte først at egne satser for overnatting på hybel/brakke eller privat skulle utgå fra og med inntektsåret 2018. Så gikk de tilbake på dette. Skattefri 2018-sats er på 88 kroner.

På reiser med overnatting er stedet der overnattingen skjer (type losji) avgjørende for hva du kan få utbetalt i trekkfri kostgodtgjørelse. Trekkfri kostgodtgjørelse er hva som kan utbetales uten at det skal gjennomføres forskuddstrekk.

INNTEKTSÅRET 2018
I tillegg til at godtgjørelsen må være innenfor satsene nedenfor, må særskilte legitimasjonskrav i skattebetalingsforskriften være oppfylt for at godtgjørelsen i sin helhet kan utbetales trekkfritt.

Ved overnatting på pensjonat eller hotell har Skattedirektoratet fastsatt særskilte satser.

MERK! Skattefri dekning fra arbeidsgiver til kost skal ikke begrenses etter 24-månedersregelen, dvs arbeidsgiver kan yte skattefri dekning av merutgifter til kost og losji også etter perioden på 24 måneder.

SKATTEDIREKTORATETS FORSKUDDSSATSER FOR TREKKFRI KOSTGODTGJØRELSE 2018 – INNLAND

 • For arbeidstakere som bor på pensjonat eller hybel/brakke uten kokemuligheter (og som ville hatt krav på fradrag for merutgifter til kost) kr 159
 • For arbeidstakere som bor på hybel/brakke med kokemuligheter eller har overnattet privat (og som ville hatt krav på fradrag for merutgifter til kost) utgår
 • For arbeidstakere som bor på hotell (og som ville hatt krav på fradrag for merutgifter til kost) kr 569
 • For arbeidstaker som bor på hotell med inkl frokost (og som ville hatt krav på fradrag for merutgifter til kost) reduseres hotellsats med 20 %.
 • Får arbeidstakeren i tillegg dekket ett eller flere måltider, må den trekkfrie godtgjørelsen reduseres med 20 prosent for frokost, 30 prosent for lunsj og 50 prosent for middag (beløpene skal rundes opp eller ned til nærmeste hele krone). kr 455
 • For langtransportsjåfører (som ville hatt krav på fradrag for merutgifter til kost) kr 300

SKATTEDIREKTORATETS FORSKUDDSSATSER FOR TREKKFRI KOSTGODTGJØRELSE 2018 – UTLAND

 • For arbeidstakere som bor på hybel/brakke med kokemuligheter eller har overnattet privat kr 88
 • For arbeidstakere som bor på pensjonat eller hybel/brakke uten kokemuligheter (og som ville hatt krav på fradrag for merutgifter til kost) kr 159
 • For arbeidstakere som bor på hotell (og som ville hatt krav på fradrag for merutgifter til kost) anses kostgodtgjørelse ihht Statens satser for kostgodtgjørelse utland (gitt i medhold av særavtale om dekning av utgifter til reise og kost utenfor Norge § 8) som trekkfrie.
 • Får arbeidstakeren i tillegg dekket ett eller flere måltider, må den trekkfrie godtgjørelsen reduseres med 10 prosent for frokost, 40 prosent for lunsj og 50 prosent for middag (beløpene skal rundes opp eller ned til nærmeste hele krone).
 • For langtransportsjåfører (som ville hatt krav på fradrag for merutgifter til kost) kr 300

Les også vår ebok 014 REISE OG DIETT I SMÅBEDRIFTEN

TILBUD PÅ DRIVBEDRE-PAKKEN SKATT OG ØKONOMI: Kun kr 9,90 per ebok

MERK! Alle Risangers ebøker leveres i to formater samtidig: Både EPUB og PDF. Les i det formatet som passer deg best! Øyeblikkelig tilgang ved kjøp.

TIPS! Slik leser du våre ebøker – enkelt og greit

Hva sier våre ebok-kunder?

(Du får altså hele DrivBedre-pakken for kun 396 kroner eks mva! Så lav pris er mulig fordi vi 1) har mange kjøpere 2) hver dag får nye og 3) satser bevisst på kvalitet til en rimelig pris. Ett eneste økonomi- eller skattetips kan tjene inn prisen mange ganger ..)