Er diettgodtgjørelse på dagsreiser skattefri?

DIETT, DIETTGODTGJØRELSE, DAGSREISE, YRKESREISE, ARBEIDSREISE: Etter et par år med usikkerhet om hvorvidt diettgodtgjørelse på dagsreiser er trekkfri eller ikke, har Skattedirektoratet kommet med en kunngjøring for å klargjøre dette.

Kunngjøringen tar sikte på å avklare reisebegrepet når det gjelder daglige reiser innenlands, og det er dermed type reise som blir avgjørende for om dietten kan utbetales trekkfritt eller ikke.

– Dette høres kanskje greit ut, men det er fremdeles flere spørsmål som er uavklart, skriver rådgiver Marianne Lund i Sticos. 

Avgjørende at det er yrkesreise

Utgangspunktet er at diettgodtgjørelse på dagsreiser innenlands kan utbetales trekkfritt dersom reisen er en yrkesreise, altså at det er en reise til ikke-fast arbeidsted.

Kan man få trekkfri kilometergodtgjørelse, vil man i utgangspunktet også kunne få trekkfri diettgodtgjørelse (så sant kravene til reiseavstand (15 km) og antall timer (over seks timer) er oppfylt. Men ingen regel uten unntak, som vi skal se.

Gjelder ikke yrkesreiser som egentlig er arbeidsreiser

Det finnes nemlig enkelte særtilfeller som defineres som yrkesreiser selv om de egentlig ikke er det.

Dette gjelder reiser som i utgangspunktet er arbeidsreiser (reise mellom hjem og fast arbeidssted), men som likevel defineres som yrkesreise, fordi det er krav om å ha med arbeidsutstyr i bilen, eller på grunn av beredskapshensyn.

På slike reiser vil det ikke være samsvar mellom kilometergodtgjørelse og diett.

Og konklusjonen: Arbeidstaker kan her få trekkfri bilgodtgjørelse, men ikke trekkfri diettgodtgjørelse.

Hva med de som utfører ordinært arbeid?

Det er også andre tilfeller hvor det ikke er samsvar mellom dekning av reiseutgifter og dietten.

I kunngjøringen er det flere steder nevnt dette med ordinært arbeid. Skattedirektoratet sier at yrkesreiser ofte er utøvelse av ikke-ordinært arbeid, og at arbeidstakere som har reiser som en del av sitt ordinære arbeid i de fleste tilfeller vil ha tilstrekkelig mulighet til å skape forutsigbarhet med hensyn til tilgang på spiserom o.l.

Rådgiver Marianne Lund i Sticos sier: – Ut fra dette, selv om det ikke står helt tydelig, kan man tolke at arbeidstakere på yrkesreiser, som utfører ordinært arbeid og har tilgang til spiserom/kantine, naturlig nok ikke vil kunne motta trekkfri diett.

Et eksempel: En arbeidstaker jobber to dager i uken på et avdelingskontor og tre dager ved hovedkontoret. De to dagene han er på avdelingskontor vil han være på yrkesreise, men likevel ikke ha rett på trekkfri diett dersom han har tilgang på kantine/spiserom, ifølge Lund..

På reise omtrent hver dag

Hva da med de som er på reise så å si hver dag, men som ikke har denne forutsigbarheten med tilgang på spiserom, for eksempel håndverkere, servicemedarbeidere og selgere?

Det er ingen tvil om at disse er på yrkesreise, samtidig som de utøver ordinært arbeid. Vil de da kunne få trekkfri diett? På dette punktet er kunngjøringen ganske uklar, og det er uenighet ute blant fagfolkene.

Lund: – Vi antar likevel at det kan utbetales trekkfri diett på disse reisene, i og med at de antakelig ikke vil ha tilgang på spiserom.

Forholdet til statens særavtale

For virksomheter som følger særavtalen til staten, vil de ansatte ha krav på diettgodtgjørelse på dagsreiser for alle reiser i oppdrag for arbeidsgiver, både tjenestereiser og rutinemessige tjenesteoppdrag.

Følger man denne særavtalen, vil man imidlertid ikke ha krav på diett når man daglig er på rutinemessige oppdrag. Arbeidstakere som så å si alltid er ute på reise, for eksempel selgere og serviceteknikere, vil dermed ikke ha krav på diettgodtgjørelse på sine daglige reiser etter særavtalen, ifølge Marianne Lund.

Hun legger til: – Det er også viktig å huske på at særavtalen og skattereglene ikke henger sammen, så det kan være tilfeller hvor en ansatt vil ha har krav på diettgodtgjørelse etter særavtalen, men der godtgjørelsen likevel blir trekkpliktig.

Gjelder fra 2017

Den nye forståelsen for reisebegrepet vil gjelde fra inntektsåret 2017.

Skattedirektoratet har uttalt at det ikke er nødvendig å korrigere innrapporteringer som er gjort før 1. november 2017, men at man må forholde seg til det nye reisebegrepet og innrapportere basert på dette fra og med 1. november 2017.

Les også vår ebok 014 REISE OG DIETT I SMÅBEDRIFTEN

TILBUD PÅ DRIVBEDRE-PAKKEN SKATT OG ØKONOMI: Kun kr 9,90 per ebok

MERK! Alle Risangers ebøker leveres i to formater samtidig: Både EPUB og PDF. Les i det formatet som passer deg best! Øyeblikkelig tilgang ved kjøp.

LES! Slik leser du ebøker – enkelt og greit