Utbetalinger til næringsdrivende skal ikke inn i a-meldingen – unntatt ..

A-MELDINGEN, A-ORDNINGEN, NÆRINGSDRIVENDE, OPPHAVSMANN, ÅNDSVERK: Utbetalinger til næringsdrivende skal ikke inn i den månedlige a-meldingen som er gjennomført fra 2015. Eneste unntaket er for godtgjørelser til opphavsmann til åndsverk.

Hvordan rapporteres tidligere LTO-kode 401?

Tidligere kode 401 i lønns- og trekkoppgaven er ikke videreført i a-ordningen. Kun godtgjørelser til «opphavsmann til åndsverk» inngår i a-meldingen. Vederlag til næringsdrivende for tjenester av teknisk, håndverksmessig, juridisk, regnskapsmessig eller annen art skal ikke innrapporteres gjennom a-meldingen.

Opphavsmann til åndsverk i a-meldingen

Honorar eller annen godtgjøring som er utbetalt til opphavsmann til åndsverk skal innrapporteres i a-meldingen.

Betaling til næringsdrivende uten fast forretningssted

«Betaling til selvstendig næringsdrivende uten fast forretningssted» omfatter  vederlag for tjenester av teknisk, håndverksmessig, juridisk, regnskapsmessig eller annen art og  skal innrapporteres separat fra a-ordningen.

MERK! Begrepet «uten fast forretningssted» omfatter også selvstendig næringsdrivende som driver virksomheten fra egen bolig.

Disse opplysningene skal innrapporteres via Altinn, enten ved å laste opp fil på skjema RF-1301 eller ved å registrere direkte i skjema RF-1321.

2015: Første innrapportering i januar 2016

Skjemaet leveres årlig for alle utbetalinger det siste året.

Endringen trer i kraft fra og med inntektsåret 2015, med første innrapportering i januar 2016.

Inntektsåret 2014 påvirkes ikke

Endringene påvirker ikke innrapportering av lønns- og trekkoppgaven for inntektsåret 2014. Utbetalinger i 2014 rapporteres i lønns- og trekkoppgaven for inntektsåret 2014, kode 401 – som tidligere.

Les mer