Enkeltpersonforetak: 25% spart skatt på å fordele overskuddet i familien

SKATT, EGET FIRMA, ENKELTMANNSFORETAK, ENKELTPERSONFORETAK: Skatten reduseres hvis overskuddet fra et enkeltmannsforetak kan fordeles på ektefelle og kanskje også barn.

Risangers e-bok 005 Skatteplanlegging: ABC for småbedriften viser dette i beregninger ut fra aktuelle skattesatser.

Følgende eksempel er brukt:

En innehaver av et enkeltmannsforetak har et overskudd i sitt foretak på 500.000 kroner før rentefradrag.

Rentefradrag osv utgjør 100.000 kroner, slik at alminnelig inntekt (skattepliktig nettoinntekt) for den selvstendig næringsdrivende her blir på 400.000 kroner.

Beregnet personinntekt er på 450.000 kroner. Dette medfører en trygdeavgift på 11,4 prosent for den næringsdrivende.

Det blir ikke trinnskatt (som har erstattet toppskatt) av denne inntekten.

Innehaveren av eget firma i dette eksemplet er gift og har to myndige barn.

25 prosent lavere skatt

Beregningene i e-boka viser at samlet skatt å betale for familien blir redusert, fra 139.253 kroner når innehaveren skatter for alt, til 105.720 kroner når ektefellen overtar 100.000 kroner av næringsinntekten og hvert av de to barna samtidig mottar 39.000 kroner i lønn.

Det er – for familien totalt – ca 25 prosent lavere skatt å betale.

Foreldrene til de aktuelle barna kan få redusert sin opptjening av pensjonspoeng ved slike overføringer, mens barna ikke tjener opp noen pensjonspoeng med såpass lave beløp som her.

TIPS! En selvstendig næringsdrivende kan altså komme unna eller redusere sin toppskatt ved at barna (eller eventuelt) samboeren arbeider i firmaet og mottar lønn, eventuelt ved at ektefellen arbeider og får overført næringsinntekt for sin innsats ved årsoppgjøret.

Se mer om disse skatteberegningene i vår ebok 005 Skatteplanlegging: ABC for småbedriften (inngår også til rabattpris kr 9,50 som del av DrivBedre-pakken). Alle våre ebøker kan leses både i epub og pdf. Øyeblikkelig tilgang ved kjøp.