Foretak kan tape store beløp ved å betale utenom bankkontoen

AS, ENK, EGET FIRMA, FRADRAG, KONTANTER:  Det er mange fallgruber innebygd i 10.000-kroners-regelen: Firmaer og næringsdrivende kan miste både momsfradrag og skattefradrag hvis ikke betalingen av beløp over 10.000 kroner skjer via bank.

Av en betaling på 10.000 kroner kan firmaet eller enkeltpersonforetaket gå glipp av fradrag på mellom 4000 og 6000 kroner i skatteoppgjøret, og eventuelt momsoppgjøret i tillegg. Det kan være tap som svir.

Det har strømmet inn med spørsmål til regnskapsførernes organisasjon NARF om hvordan dette skal takles.

Spørsmålene gjelder blant annet fradragsrett når firmaet

 • betaler med kontanter i bank,
 • betaler til utenlandsk oppdragstaker som er uten norsk bankkonto,
 • kjøper varer kontant i utlandet,
 • ikke kontrollerer at mottakers bankkonto er en firmakonto, og
 • utbetaler lønn i kontanter.

Svar på spørsmålene er lagt ut på nettet.

Her har vi laget en oversikt over mange av fallgrubene ved å betale med kontanter:

 • Betaling via bank: Den næringsdrivende mister fradragsretten dersom han går i banken og betaler en mottatt faktura på mer enn 10.000 kroner med kontanter.
 • Betaling til utenlandsk oppdragstaker uten norsk bankkonto: Fradragsretten tapes. Men betaling til utenlandsk bankkonto er OK.
 • Firma kjøper varer på innkjøpsturer i Kina: Ikke alltid mulig å betale med kredittkort eller på annen måte via bank, for eksempel ved innkjøp på markeder. Denne innkjøperen får ikke fradrag for kjøp over 10.000 kroner med kontanter.
 • Kontroll av at mottakers bankkonto ikke er privat, men en firmakonto: Betaleren beholder fradragsretten så lenge han kan dokumentere at betalingen er skjedd via bank og at oppgjøret gjelder det aktuelle oppdraget eller kjøpet.
 • Utbetaling av lønn: 10.000 kroners-grensen gjelder ved utbetaling av lønn til ansatte. Beløpsgrensen gjelder på årsbasis. Bank må benyttes ved betaling selv om den enkelte lønnsutbetaling ikke overstiger 10.000 kroner.
 • Husleie tatt ut av firmaets konto: Et aksjeselskap leier kontorlokaler i boligen til hovedaksjonæren. Denne har hevet 5000 kroner i kontanter fra selskapets bankkonto hver måned. Dette er betaling av periodiske ytelser som overstiger 10.000 kroner i løpet av inntektsåret. Betalingen må skje via bank for at fradragsretten skal være i behold.
 • Betaling ved bruk av krysset bankremisse eller krysset sjekk: Dette anses som betaling via bank. Betalingen kan da spores til betaleren og mottakeren må ved heving sette pengene inn på egen konto.
 • Motregning av beløp over 10.000 kroner: Fradragsretten for skatt og mva beholdes.
 • Ansatte legger ut: Både betalingen fra den ansatte til selger, og betalingen fra arbeidsgiver til den ansatte, skal skje via bank når det er snakk om beløp som overstiger 10.000 kroner. Arbeidsgiver bør sikre seg dokumentasjon fra den ansatte for at denne har betalt kjøpet via bank.
 • En faktura på mer enn 10.000 kroner bokføres med fradragsrett, mens den senere betalingen skjer ved bruk av kontanter: Fradraget må tilbakeføres både skattemessig og med hensyn til momsen. Skattemessig inntektsføres beløpet i det inntektsår betalingen skjer, og momsfradraget reverseres i den termin betalingen har skjedd.

Les de mer detaljerte svarene her

Les mer om dette i vår ebok Økonomifallgruber i eget AS (inngår også til rabattpris kr 9,90 som del av oppdateringsabonnement på DrivBedre-pakken)