Bare fem års oppbevaring for storparten av regnskapet

REGNSKAP, BOKFØRING, OPPBEVARINGSTID, LAGRING: Minstekravet til oppbevaringstid for de fleste former for regnskapsmateriale (primærdokumentasjon) er fem år etter regnskapsårets slutt. Tidligere var oppbevaringstida ti år.

Unntak fra redusert oppbevaringstid
Det er ikke redusert oppbevaringstid for følgende dokumenter:

  • Krav om oppbevaring i minst 10 år av dokumentasjon av prosjektregnskap, regnet fra avsluttede regnskapsår.
  • Krav om oppbevaring i minst 10 år av bankers og finansieringsforetaks kunde- og leverandørspesifikasjoner samt dokumentasjon av bokførte opplysninger som inngår i slike spesifikasjoner.
  • Kjøpsdokumentasjon ved ny-, på- eller ombygging av eiendom som er kapitalvare etter justeringsreglene, skal oppbevares i 10 år etter regnskapsårets slutt.

3,5 års oppbevaringstid for sekundærdokumentasjon
Det er 3 år og 6 måneders oppbevaringstid for sekundærdokumentasjon, som:

  • avtaler av ikke uvesentlig betydning,
  • korrespondanse som gir vesentlig tilleggsinformasjon, og
  • utgående pakksedler som følger varen eller sendes kjøper på annen måte.

Det samme gjelder for annet regnskapsmateriale som dokumentasjon av utførte timer og medgått tid.

Endringer for merverdiavgift
Også oppbevaringstida for dokumentasjon som kreves utarbeidet i forbindelse med justering og tilbakeføring av inngående merverdiavgift er redusert fra ti til fem år etter siste år i justeringsperioden.

Skattekontoret kan pålegge lengre oppbevaringstid i enkelttilfeller.

Lengre oppbevaringstid ved kontroll
I forbindelse med kontroll kan skattekontoret pålegge bokføringspliktige å oppbevare primærdokumentasjon mer enn fem år etter regnskapsårets slutt.

Pålegg om lengre oppbevaringstid kan gis både etter at kontroll er iverksatt og når en kontroll er nær forestående.

Les mer i vår ebok 033 Regnskaps-ABC (inngår også i DrivBedre-pakken)

TILBUD NÅ PÅ DRIVBEDRE-PAKKEN SKATT & ØKONOMI: Kun kr 9,90 per ebok

MERK! Alle Risangers ebøker leveres i to formater samtidig: Både EPUB og PDF. Les i det formatet som passer deg best! Øyeblikkelig tilgang ved kjøp.

Hva sier våre ebok-kunder?

LES! Slik leser du ebøker – enkelt og greit