Regnskap: Kun fem års oppbevaring – stort sett

REGNSKAP, BOKFØRING, OPPBEVARING, LAGRING: Minstekravet til oppbevaringstid for de fleste former for regnskapsmateriale (primærdokumentasjon) er fem år etter regnskapsårets slutt. Tidligere var oppbevaringstida ti år. For noen dokumenter er tre og et halvt år nok.

Lær mer – enkelt og greit – i våre ebøker (epub/pdf) om hva du må vite om regnskap og eget firma, nå til tilbudspris:

DRIVBEDRE-PAKKEN SKATT & ØKONOMI: Kun kr 9,50 per ebok

Unntak fra redusert oppbevaringstid
Det er ikke redusert oppbevaringstid for følgende dokumenter:

  • Krav om oppbevaring i minst 10 år av dokumentasjon av prosjektregnskap, regnet fra avsluttede regnskapsår.
  • Krav om oppbevaring i minst 10 år av bankers og finansieringsforetaks kunde- og leverandørspesifikasjoner samt dokumentasjon av bokførte opplysninger som inngår i slike spesifikasjoner.
  • Kjøpsdokumentasjon ved ny-, på- eller ombygging av eiendom som er kapitalvare etter justeringsreglene, skal oppbevares i 10 år etter regnskapsårets slutt.

3,5 års oppbevaringstid for sekundærdokumentasjon
Det er 3 år og 6 måneders oppbevaringstid for sekundærdokumentasjon, som:

  • avtaler av ikke uvesentlig betydning,
  • korrespondanse som gir vesentlig tilleggsinformasjon, og
  • utgående pakksedler som følger varen eller sendes kjøper på annen måte.

Det samme gjelder for annet regnskapsmateriale som dokumentasjon av utførte timer og medgått tid.

Endringer for merverdiavgift
Også oppbevaringstida for dokumentasjon som kreves utarbeidet i forbindelse med justering og tilbakeføring av inngående merverdiavgift er redusert fra ti til fem år etter siste år i justeringsperioden.

Skattekontoret kan pålegge lengre oppbevaringstid i enkelttilfeller.

Lengre oppbevaringstid ved kontroll
I forbindelse med kontroll kan skattekontoret pålegge bokføringspliktige å oppbevare primærdokumentasjon mer enn fem år etter regnskapsårets slutt.

Pålegg om lengre oppbevaringstid kan gis både etter at kontroll er iverksatt og når en kontroll er nær forestående.

Les mer i vår ebok 033 Regnskaps-ABC (inngår også i DrivBedre-pakken)

TILBUD NÅ PÅ DRIVBEDRE-PAKKEN SKATT & ØKONOMI: Kun kr 9,50 per ebok

MERK! Alle våre ebøker leveres i to formater samtidig: Både EPUB og PDF. Les i det formatet som passer deg best! Dette produktet er ikke lengre i salg. Paal Stavrum har overtatt driften av Risangers ebøker

Hva sier våre ebok-kunder?

LES! Slik leser du ebøker – enkelt og greit