Smart å betale inn resterende skatt før nyttår?

RESTSKATT, FORMUE: Viser beregningene at du vil få en stor restskatt for inntektsåret, og du samtidig vil ha en nettoformue pr 31. desember samme år som medfører formuesskatt, kan du regne på om det lønner seg å betale restskatten før nyttår, i stedet for å vente til utløpet av mai året etter, eventuelt vente til skatteoppgjøret utpå sommeren eller høsten.

Den restskatten som du eventuelt er skyldig ved årsskiftet, gir ikke rett til fradrag som gjeld når din nettoformue beregnes.

Du slipper formuesskatt

Men dersom den resterende skatt innbetales før årsskiftet, reduseres innestående i banken – og dermed grunnlaget for eventuell formuesskatt – tilsvarende.

Du slipper med andre ord å betale formuesskatt av det aktuelle beløpet.

EKSEMPEL: 50.000 kroner innbetalt gir opptil 425 kroner lavere formuesskatt (0,85 prosent).

TIPS! Men samtidig må du vurdere eventuell spart formuesskatt mot mulig avkastning på de 50.000 kronene i månedene januar-mai. Du kan som kjent innbetale resterende skatt for året senest 31. mai året etter og slippe restskattrenter.

Låne bort penger?

Du reduserer ikke formuesskatten ved å låne bort noen av pengene dine før nyttårsaften.

Innestående på din egen bankkonto reduseres, det er så. Men har du lånt bort feks 100.000 kroner, skal de nå føres i selvangivelsen som utestående fordring, altså formue – og du er like langt.

Les mer om dette i vår e-bok Pengeboka (inngår til rabattpris kr 9,90 som del av DrivBedre-pakken)


Kunder om DrivBedre-pakken Skatt&Økonomi: “Utrolig mye nyttig informasjon. Veldig verdifull tjeneste” – “Har spart meg for titusenvis av kroner” – “Hadde aldri hatt mulighet til å finne ut av denne informasjonen selv” – “Sparte meg for mye penger” – “En god investering!” – “Prisen tatt i betraktning var det ingen tvil om å kjøpe hele pakken” Les flere kundeutsagn