040

040: Skribenter og skatt: Fradragsmuligheter

119,00 kr eks mva

I utgangspunktet skrevet for skribenter, forfattere, oversettere og dramatikere, men kan være like viktig også for andre grupper med næringsinntekt eller med kombinasjonen lønn og næring.

Denne e-boka  er i utgangspunktet skrevet for skribenter, forfattere, oversettere og dramatikere, men kan være like viktig også for andre grupper med næringsinntekt eller med kombinasjonen lønn og næring.

Det er stadig viktige skatteendringer som alle med næringsinntekt – eller kombinasjonen lønnsinntekt og næringsinntekt – bør være oppmerksom på. Etter regjeringsskiftet er det mange endringer i aktuelle satser og regler.

«Skribenter og skatt» dekker lønnsinntekt, næringsinntekt og kombinasjonen lønn/næring. Eboka er laget slik at den også lett kan brukes av konsulenter, redaktører, frilansere – deriblant også mange innen kunst og kultur, media, filmbransjen, illustratører, grafiske designere mm – og av svært mange selvstendig næringsdrivende innenfor andre bransjer.

FRA INNHOLDET

Om selvangivelse, vedleggsskjema, Altinn – Arbeidstaker, oppdragstaker – Både lønn og næring – Gunstigste fordeling av lønn og næringsinntekt – Aksjeselskap for skribentvirksomheten – Arbeid for forlag, PR.arbeid mv – Avskrivning (fra 2014 ekstra startavskrivning på bil og data) – Betaling av skatt – Bil – Datautstyr hjemme – Diettgodtgjørelse – Dramatiker – Eget forlag – Ekstrahjelp: Betal hvitt, få fradrag – Ektefelle som medarbeider/medeier – Elektronisk kommunikasjon (telefon, mobil, internett) – Faglitteratur – Faktiske kostnader – Frilanser – Immateriell rettighet, gjenbruk, reprise – Kontorhold, lokaler i egen bolig – Kost- og losjiutgifter – Minstefradrag – Minstehonorar, minstevederlag, royalty – Opphavsrett – Pensjon (frivillig) for næringsdrivende, frilansere og innehavere – Personinntekt i næring – Radio, TV – Regnskap i virksomhet (nå enklere reegler opp til 600 årlige bilag) – Reiser, opphold – Representasjon, fradragsberettiget bevertning av forretningsforbindelser – Stipend – Underskudd – Utdanningsutgifter – Utlandet – Åndsverk? Patent? Fordele inntekten?