038: Enkeltpersonforetak og skatt

198,75 kr

I denne eboka finner du en omfattende oversikt over det en næringsdrivende innehaver bør vite om skatt, fradrag og skattefritak i forbindelse med enkeltpersonforetak.

Dette produktet er ikke lengre i salg. Paal Stavrum har overtatt driften av Risangers ebøker

Hensikten er å gi en dypere innføring i og oversikt over det en næringsdrivende innehaver bør vite om skatt, fradrag og skattefritak i forbindelse med enkeltpersonforetak.

Eboka tar opp svært mange temaer på en grundig, men samtidig lettlest måte.

MERK! Alle våre ebøker leveres i to formater samtidig: Både EPUB og PDF. Les i det formatet som passer deg best.

OVERSIKT OVER INNHOLDET:

 • Fordeler og ulemper: ENK er lønnsomt – når?
 • Enkeltpersonforetak – et overblikk over reglene du må kjenne til
 • Gå ikke glipp av fradrag for startkostnadene: Vent ikke for lenge
 • Årsregnskap, skjemaer: Ikke næringsoppgave opp til 50.000
 • Litt om regnskapsføring: Periodisering, antall bilag
 • Øke eller redusere årsresultatet: Hvordan gjøres det?
 • Beskatning av innehaveren: Foretak og person er knyttet tett sammen
 • Både lønns- og næringsinntekt: Svært gunstig pga minstefradraget
 • Én eier, én eller flere virksomheter: Kan det bety noe for beskatningen?
 • Hold av penger: Når er det mest lønnsomt å betale forskuddsskatten?
 • Kan innehaveren selge egen PC til foretaket og motta summen skattefritt?
 • Litt om kontor/lokaler i egen bolig: Fradrag for boligeieren
 • Litt om mobilskatten: Billigere telefon og bredbånd i hjemmet
 • Litt om bilhold i næring: Type bilordning kan bety titusener i merskatt
 • Litt om fradrag for kost og losji: Kvitteringer avgjørende, nesten alltid
 • Litt om utdanningskostnader: Fradragsrett krever sammenheng med drift
 • Litt om studiereiser, kurs, messer: Dokumentér betydning for næringen
 • Litt om saldoavskrivning: Fordeler fradrag for investeringer over flere år
 • Litt om varelager: Fradrag kun for varer som du har solgt
 • Noen andre fradrag: Data hjemme, bevertning, stipend, avishold
 • Litt om underskudd i næring: Dette er de økonomiske virkningene
 • Ekstrahjelp: Betal skattefritt, få fradrag: Beløp mye verdt for mottaker
 • Litt om registrering i Brønnøysund: Tips som sparer ubehageligheter
 • Litt om å ha ansatte: Hva en arbeidsgiver bør vite
 • Litt om MVA-plikt eller ikke: Lurt å vite hvor grensene går
 • Sykepenger, dagpenger, pensjon: Hva lønner seg for næringsdrivende?
 • Ektefeller og ENK: Pensjon, trygd, smart fordeling næringsdrivende
 • Samboere og ENK: Pensjon, trygd, smart fordeling næringsdrivende
 • Barn og ENK: Når egne barn jobber, skatteregler under/over 13 år
 • ENK og generasjonsskifte: Gevinst, tap, ikke lenger arveavgift
 • ENK og dødsfall: Skatt for etterfølgerne
 • Uten omsetning – hvor lenge kan foretaket fortsatt være registrert?
 • Momsomsetning under 50.000: Må foretaket ut av MVA-registeret?
 • Hvor lenge kan et ENK gå med underskudd?
 • Opphør av et ENK: Dette er det viktig å vite
 • Slik sletter du et enkeltpersonforetak
 • Når driver du næringsvirksomhet? Grensen mot lønn, kapital, hobby
 • Næringsinntekt eller lønnsinntekt? Viktige grenseganger avgjør skatt
 • Næringsinntekt eller passiv kapitalforvaltning? Ulik skatteprosent
 • Næringsinntekt eller «tilfeldig inntekt»? Ulik skatteprosent
 • Næringsinntekt eller «ikke-økonomisk inntekt»? Ulik skatteprosent
 • Skattefri omdanning fra ENK til AS?