037: Støtte for småbedriften

148,75 kr

Laget spesielt for de som er interessert i mulighetene for støtte eller annen finansering av sin egen næringsvirksomhet.

Dette produktet er ikke lengre i salg. Paal Stavrum har overtatt driften av Risangers ebøker

Eboka er laget spesielt for de som er interessert i mulighetene for støtte eller annen finansering av sin egen næringsvirksomhet.

Mange små næringsdrivende starter egen virksomhet med de midlene de har tilgjengelig selv. Svært mange nystartere begynner med lav egenkapital. Her veileder vi deg gjennom de forskjellige mulighetene du har til å skaffe støtte og finansiering til din virksomhet.

MERK! Alle våre ebøker leveres i to formater samtidig: Både EPUB og PDF. Les i det formatet som passer deg best.

En del finansierer startfasen eller økningsfasen ved kortsiktige lån. Det kan være i form av gjeld til leverandører, offentlige avgifter, leasing o l. Problemet er at dette er gjeldsposter som gjerne må tilbakebetales på kort sikt, noe som kan føre til økonomiske problemer.

TIPS! Det finnes ofte flere muligheter til å få stipend eller støtte til start eller drift av en virksomhet. Glem ikke at kommunale næringsfond og også fylkeskommunene kan ha stipendpenger og andre støttemuligheter på lur.

FRA INNHOLDET

 • Finansiering, støttemuligheter
 • Aktuelt om økt offentlig støtte
 • Altinn: Hva vil du søke penger til å få gjort?
 • Innovasjon Norge: Innovasjonslån for bedrifter som tenker nytt
 • Innovasjon Norge: Langsiktig lavrisikolån med gode betingelser
 • Innovasjon Norge: Tilskudd til internasjonale opplegg
 • Innovasjon Norge: Etablerertilskudd
 • Innovasjon Norge: Forsknings- og utviklingskontrakter
 • Innovasjon Norge: Mange andre muligheter
 • Bygdeutviklingsprisen/Bedriftsutvikling landbruk
 • Reiselivsprisen
 • Reodorprisen
 • Kommunale næringsfond
 • Legathåndboken: Over 2000 legater og stipend
 • NAV: Dagpenger til etablering av egen virksomhet
 • EU: Rammeprogram for forskning og utvikling
 • EU: Slik søker du om prosjektstøtte
 • EU: Ny guide til all EU-finansiering
 • SkatteFUNN = fradrag
 • Investorer som satser risikokapital