036: Fradragsleksikon for alle

168,75 kr

Om fradragspostene i selvangivelsen. Eboka omfatter både lønnstakere og næringsdrivende. Det er lett å søke seg fram til aktuelle fradrag.

Dette produktet er ikke lengre i salg. Paal Stavrum har overtatt driften av Risangers ebøker

TIPS: Denne eboka inngår også til rabattpris kun kr 9,50 som del av DrivBedre-pakken

Ebok om fradragspostene i skattemeldingen. Den omfatter både lønnstakere og næringsdrivende. Det er lett å søke seg fram til aktuelle fradrag.

MERK! Alle våre ebøker leveres i to formater samtidig: Både EPUB og PDF. Les i det formatet som passer deg best.

Hovedvekten legges på skatt og fradrag i forbindelse med postene i skattemeldingen (tidligere selvangivelsen). Eboka omfatter dermed både lønnstakere og næringsdrivende. De som primært søker fradragsmuligheter mv for næringsdrivende, finner det mer utfyllende i flere av de andre av Risangers ebøker.

AV INNHOLDET

Aleneforsørgere – Arv – Bankboks – Barn – Barnepasser – Bedriftshelsetjeneste – Besøksreise til hjemmet – Bolig – Bøter – Databriller – Dugnad – Dødsbo – Ektefeller – Enslige – Erstatning ved oppsigelse mv – Faktiske kostnader – Feriereiser – Flybonus – Flyttegodtgjørelse – Forsinkelsesrente – Forslagspremie – Forsørgelse – Fradrag – Fri avis – Fri bolig – Fritidsbolig – Garasje – Gaver i arbeidsforhold – Gaver utenfor arbeidsforhold – Gebyrer – Gjeldsettergivelse – Hobby – Innbo og løsøre – Juridisk bistand – Kameratkjøring – Kredittkjøp – Kredittkort i arbeidsforhold – Lotterigevinster – Meldepliktige samboere – Møtegodtgjørelse – Naturalytelser – Nord-Norge – Nyhetstips – Obligasjoner – Obligasjonsfond – Opsjoner – Pendlere – Personalrabatt – Reise hjem/arbeid – Reisestipend – Renteinntekter – Rentekostnader – Representasjon – Skadeserstatning – Skattebegrensning pga liten skatteevne – Skattebegrensning, åtti-prosent-regelen – Skilsmisse – Sluttvederlag – Stipend – Studiereiser – Styrehonorar – Sykepenger – Særfradrag – Tantième – Firetusen-kroners-regelen – Tusen-kroners-regelen – Uførepensjon – Underskudd – Utdanning dekket av arbeidsgiveren – Velferdstiltak – Åndsverk og patenter, inntektsfordeling.