034: Arbeidsgiver og ansatte

188,75 kr

Denne eboka ser på rettigheter og plikter for arbeidsgiver og ansatte. Hovedvekt er lagt på reglene for de helt små selskap med ansatte, også eventuelt innehaveren som ansatt.

Dette produktet er ikke lengre i salg. Paal Stavrum har overtatt driften av Risangers ebøker

Eboka tar for seg rettigheter og plikter for arbeidsgiver og ansatte. Hovedvekt er lagt på reglene slik de virker for de helt små selskap med ansatte, også eventuelt med innehaveren som ansatt.

En egen huskeliste gir arbeidsgiveren full beskjed om hvilke plikter man har overfor det offentlige når man har ansatte. Det kan være svært mye å holde rede på for den som ansetter for første gang. Denne eboka gjør det lettere å ha overblikk.

Samtidig gir eboka god oversikt over forhold man skal være klar over når man er ansatt i sitt eget AS, NUF eller SA.

MERK! Alle våre ebøker leveres i to formater samtidig: Både EPUB og PDF. Les i det formatet som passer deg best.

OVERSIKT OVER INNHOLDET

 • Huskeliste for den vesle arbeidsgiver om plikter overfor det offentlige

Del 1 Ansettelse, avtaler

 • Ansettelse mv
 • Arbeidstid, arbeidsfri
 • Arbeid av barn og ungdom
 • Rett til permisjon
 • Vern mot diskriminering
 • Hjemmekontor som arbeidsplass
 • Fjernarbeider i Norge
 • Daglige arbeidslister

Del 2 Arbeidsmiljø, helse

 • Helse, miljø, sikkerhet (HMS)
 • Arbeidsmiljøet

Del 3 Lønninger, skatt

 • Lønnstaker, næringsdrivende, frilanser?
 • Lønnsutbetalinger, trekk
 • Arbeidsgiveravgift
 • Ferie og feriepenger
 • Sykepenger
 • Elektronisk skattekort

Del 4 Ekstraytelser

 • Naturalytelser
 • Rimelige velferdstiltak
 • Personalrabatter
 • Andre ytelser

Del 5 Forsikringer, pensjon

 • Pliktige forsikringer
 • Obligatorisk tjenestepensjon

Del 6 Opphør av arbeidsforhold

 • Oppsigelse, suspensjon, avskjed
 • Virksomhetsoverdragelse
 • Tvister om arbeidsforhold

Del 7 Midlertidige permitteringer

 • Midlertidige permitteringer
 • Permittering av ansatte