034

034: Arbeidsgiver og ansatte

151,00 kr eks mva

Hovedvekt er lagt på reglene slik de virker for de helt små selskap med ansatte, også eventuelt innehaveren som ansatt.

Denne e-boka er basert på arbeidsmiljøloven. Hovedvekt er lagt på reglene slik de virker for de helt små selskap med ansatte, også eventuelt innehaveren som ansatt.

En egen huskeliste gir arbeidsgiveren full beskjed om hvilke plikter man har overfor det offentlige når man har ansatte. Det kan være svært mye å holde rede på for den som ansetter for første gang. Denne eboka gjør det lettere å ha overblikk.

Samtidig gir e-boka god oversikt over forhold man skal være klar over når man er ansatt i sitt eget AS, NUF eller SA.

INNHOLD

 • Huskeliste for den vesle arbeidsgiver om plikter overfor det offentlige

Del 1 Ansettelse, avtaler

 • Ansettelse mv
 • Arbeidstid, arbeidsfri
 • Arbeid av barn og ungdom
 • Rett til permisjon
 • Vern mot diskriminering
 • Hjemmekontor som arbeidsplass

Del 2 Arbeidsmiljø, helse

 • Helse, miljø, sikkerhet (HMS)
 • Arbeidsmiljøet

Del 3 Lønninger, skatt

 • Lønnstaker, næringsdrivende, frilanser?
 • Lønnsutbetalinger, trekk
 • Arbeidsgiveravgift
 • Ferie og feriepenger
 • Sykepenger
 • Elektronisk skattekort

Del 4 Ekstraytelser

 • Naturalytelser
 • Rimelige velferdstiltak
 • Personalrabatter
 • Andre ytelser

Del 5 Forsikringer, pensjon

 • Pliktige forsikringer
 • Obligatorisk tjenestepensjon

Del 6 Opphør av arbeidsforhold

 • Oppsigelse, suspensjon, avskjed
 • Virksomhetsoverdragelse
 • Tvister om arbeidsforhold

Del 7 Midlertidige permitteringer

 • Enklere å permittere ansatte
 • Brosjyre: Nytt for arbeidsgivere