033

033: Regnskaps-ABC: Tips om bokføring

135,00 kr eks mva

En enkel innføring i og oversikt over regnskapet og bokføringen i småbedriften.

Øyeblikkelig tilgang ved kjøp.

TIPS: Denne eboka inngår også til rabattpris kun kr 18 som del av DrivBedre-pakken

Denne e-boka gir en enkel innføring i og oversikt over regnskapet og bokføringen i småbedriften.

Blant mange temaer som dekkes er pppbevaring av regnskapets bilag: På papir eller elektronisk? Og hvor lenge må det tas vare på opplysningene? Om det må være egen bankkonto for den vesle næringsdrivende med enkeltpersonforetak er noe mange lurer på? Og hva taler for og mot å føre regnskapet selv?

FRA BOKAS INNHOLD:

 • Bokføring, årsregnskap mm
 • Ajourhold én, tre eller seks ganger årlig?
 • Dokumentasjon av kontantsalg, kjøp, lønn, timer og tidsbruk
 • Uttak av eiendeler og tjenester
 • Dokumentasjon av reiser, bevertning, betaling, varelager, innskudd og gjeld
 • Praktisk opplegg for bokføringen
 • God dokumentasjon avgjørende for fradragsrett
 • MVA i regnskapsføringen
 • Redusere skatten ved hjelp av regnskapet?
 • E-faktura til det offentlige må være i EHF-format
 • Mange bokføringsendringer