016: Pensjon i småbedriften

168,75 kr

Denne eboka gir en oversikt over det norske pensjonssystemet, med hovedvekt på hvordan det berører folk som driver eget firma.

Dette produktet er ikke lengre i salg. Paal Stavrum har overtatt driften av Risangers ebøker

Denne eboka gir en oversikt over det norske pensjonssystemet, med hovedvekt på hvordan det berører folk som driver eget firma.

MERK! Alle våre ebøker leveres i to formater samtidig: Både EPUB og PDF. Les i det formatet som passer deg best.

Næringsdrivende og innehavere av småfirmaer kan spare opp til sin egen pensjon og få fradrag i skattepliktig inntekt. Det samme gjelder for frilansere (oppdragstakere). Minstekravene for at et enkeltpersonforetak eller en frilanser – eller et eget AS, ANS, DA, SA eller Ltd/NUF – skal kunne opprette en innskuddspensjon er hovedtema for denne e-boka.

Vi tar også opp mange temaer som berører de fleste som vil orientere seg innenfor dette området.

OVERSIKT OVER INNHOLDET

DEL 1 TJENESTEPENSJON, FRIVILLIG INNSKUDDSPENSJON

 • Obligatorisk tjenestepensjon (OTP)
 • Frivillig innskuddspensjon – en oversikt
 • Frivillig innskuddspensjon i enkeltpersonforetak
 • Frivillig innskuddspensjon for frilansere
 • Frivillig innskuddspensjon i eget AS, NUF, SA (samvirke)
 • Frivillig innskuddspensjon i eget ANS, DA, KS
 • Innskuddsfritaksforsikring obligatorisk

DEL 2 FOLKETRYGDPENSJON

 • Begrep og ordforklaringer
 • Opplegget for pensjonsreformen
 • Pensjonsopptjening fra 13 til 75 år
 • Hva vil jeg få i folketrygdpensjon?
 • Også privat pensjon kan tas ut fra 62 år
 • Hvordan virker pensjonsreformen?
 • Eget skattefradrag for pensjonister

DEL 3 TIDLIGERE FOLKETRYGDPENSJON

 • Folketrygdens pensjonssystem slik det var

DEL 4 FORSKJELLIG OM PENSJON

 • Pensjon ved jobbskifte
 • Individuell pensjonssparing (IPS)
 • Avtalefestet pensjon (AFP)
 • Pensjon betalt over driften
 • Kollektiv livrenteforsikring
 • IPA og livrenter
 • Kan jeg drive eget firma som pensjonist?
 • Gratis pensjonsrådgivning på telefon og nett