010: Selge kjøpe firma: Hva med skatten?

148,75 kr

Små feil kan gi store skattetap. Er det aktuelt å selge et foretak eller selskap – eller å kjøpe et foretak eller selskap – står problemstillingene i kø.

Dette produktet er ikke lengre i salg. Paal Stavrum har overtatt driften av Risangers ebøker

Her tar vi for oss skattemessige sider ved et salg eller kjøp av hele eller deler av et foretak eller selskap.

Små feil kan gi store skattetap. Er det aktuelt å selge et foretak eller selskap – eller å kjøpe et foretak eller selskap – står problemstillingene i kø.

Ikke minst skattemessig er det mange fallgruber som man fort kan havne i, og som kan medføre store ekstra beløp å betale i skatt.

MERK! Alle våre ebøker leveres i to formater samtidig: Både EPUB og PDF. Les i det formatet som passer deg best.

NOEN TEMAER:

Skattefritak for gevinst – Tidspunkt for inntekts- og utgiftsføring – Nedskrivning av vederlag på saldo for selgeren – Gevinstberegning for selgeren, og inngangsverdi for kjøperen – Periodiske ytelser – Selgerens omkostninger – Kjøperens omkostninger – Fordeling av vederlag på formuesgjenstander – Underskudd og tap i salgsåret – Vederlag for varebeholdning – Vederlag for driftsmidler – Forhold etter salget, feks reklamasjon fra kjøperen – Generasjonsskifte – Beregning av gevinst eller tap – Overpris – Underpris – Arvinger

OVERSIKT OVER INNHOLDET:

 • Generasjonsskifte: Arveavgiften er fjernet
 • Salg eller kjøp av enkeltpersonforetak
 • Enkeltpersonforetak og generasjonsskifte
 • Slik slettes et enkeltpersonforetak i registrene
 • Salg eller kjøp av aksjeselskap
 • Skattefritt ut av familie-AS?
 • Endre selskapsform for å få lavere avgifter?
 • Salg eller kjøp av deltakerlignet selskap
 • Kostnader og skatt ved kjøp av foretak
 • Kjøperens inngangsverdi
 • Selgerens utgangsverdi
 • Salg og kjøp av en underskuddsbedrift
 • Bruttoskatt for gevinster og goodwill