010: Selge kjøpe firma: Hva med skatten?

148,75 kr

Små feil kan gi store skattetap. Er det aktuelt å selge et foretak eller selskap – eller å kjøpe et foretak eller selskap – står problemstillingene i kø.

Nettbutikken er lagt ned, dette produktet er ikke lengre i salg.

Her tar vi for oss skattemessige sider ved et salg eller kjøp av hele eller deler av et foretak eller selskap.

Små feil kan gi store skattetap. Er det aktuelt å selge et foretak eller selskap – eller å kjøpe et foretak eller selskap – står problemstillingene i kø.

Ikke minst skattemessig er det mange fallgruber som man fort kan havne i, og som kan medføre store ekstra beløp å betale i skatt.

MERK! Alle Risangers ebøker leveres i to formater samtidig: Både EPUB og PDF. Les i det formatet som passer deg best.

NOEN TEMAER:

Skattefritak for gevinst – Tidspunkt for inntekts- og utgiftsføring – Nedskrivning av vederlag på saldo for selgeren – Gevinstberegning for selgeren, og inngangsverdi for kjøperen – Periodiske ytelser – Selgerens omkostninger – Kjøperens omkostninger – Fordeling av vederlag på formuesgjenstander – Underskudd og tap i salgsåret – Vederlag for varebeholdning – Vederlag for driftsmidler – Forhold etter salget, feks reklamasjon fra kjøperen – Generasjonsskifte – Beregning av gevinst eller tap – Overpris – Underpris – Arvinger

OVERSIKT OVER INNHOLDET:

 • Generasjonsskifte: Arveavgiften er fjernet
 • Salg eller kjøp av enkeltpersonforetak
 • Enkeltpersonforetak og generasjonsskifte
 • Slik slettes et enkeltpersonforetak i registrene
 • Salg eller kjøp av aksjeselskap
 • Skattefritt ut av familie-AS?
 • Endre selskapsform for å få lavere avgifter?
 • Salg eller kjøp av deltakerlignet selskap
 • Kostnader og skatt ved kjøp av foretak
 • Kjøperens inngangsverdi
 • Selgerens utgangsverdi
 • Salg og kjøp av en underskuddsbedrift
 • Bruttoskatt for gevinster og goodwill