009: Økonomifallgruber i eget ANS/DA

168,75 kr

Unngå fellene innen skatt, avgift, trekk, lønn, regnskap og økonomi som kan koste eier(e) eller daglig leder i et ansvarlig (deltakerlignet) selskap dyrt.

Nettbutikken er lagt ned, dette produktet er ikke lengre i salg.

Unngå fellene innen skatt, avgift, trekk, lønn, regnskap og økonomi som kan koste eier(e) eller daglig leder i et ansvarlig (deltakerlignet) selskap dyrt.

MERK! Alle Risangers ebøker leveres i to formater samtidig: Både EPUB og PDF. Les i det formatet som passer deg best.

NOEN TEMAER:

 • Låne penger av selskapets kasse
 • Kontantomsetning må dokumenteres –
 • For dårlige regnskapsbilag –
 • Tidsfrister: Stol ikke på revisor og regnskapsfører –
 • Hva avgjør daglig leder? –
 • Hva avgjør styret? –
 • Kravene i selskapsloven –
 • Ansvar hvis regnskapet er mangelfullt –
 • Bilag som holder ved bokettersyn –
 • Uttak av varer skal registreres –
 • En enkel vei til løpende økonomisk oversikt –
 • Hvis omsetningen blir for liten –
 • Når du ikke bør»hjelpe» selskapet med dine egne penger –
 • Slik kan deltakerne redusere sitt enorme ansvar –
 • Forskuddstrekk må ikke dekke driftsutgifter

MER OM INNHOLDET

OM ANSVARLIG SELSKAP, DAGLIG LEDER, FORMALITETER, ANSVAR mm
Hefter for all gjeld – To typer ansvarlig selskap: ANS og DA – Samme person med flere funksjoner: Eier/deltaker, styremedlem, daglig leder – Retningslinjer – Arbeidsgodtgjørelse er næringsinntekt – Ansvar for bokføring og regnskap – Hver deltaker kan kontrollere – Signatur – Prokura – Pålegg fra styret

ØKONOMI, REGNSKAP
Skarpt skille mot private midler – Hvis daglig leder låner i selskapet – Registrering i Brønnøysund – Regnskap – Digitale regnskapsbilag – Oppbevaring 10 og 3 1/2 år – Krav til bilag – Spesifiserte uttak – Kontantomsetning – Forenklet regnskapsføring – Lønnsbilag – Føre regnskapet selv? – Tidsfrister: Stol ikke på revisor og regnskapsbyrå – Ansvar for regnskapstall – Organisasjonsnummer

ØKONOMISTYRING I GODE OG DÅRLIGE TIDER
Økonomisk styring – Budsjett – Likviditetsbudsjett – Løpende kontroll med økonomien – Investeringer over driften – Store kunder – Løfter om penger fra eierne – Tiltak ved likviditetskrise – Når driften går dårlig – Lojalitet kan forsvinne – Gratis for ansatte å begjære konkurs – Faren ved å være daglig leder – Krise, og daglig leder legger ut av egne penger – Ikke fradrag for lån og garantier – Konkursregister – Konkurskarantene

SKATT, TREKK, AVGIFT, FERIEPENGER
Forskuddstrekk – Skattetrekkskonto – Mangler midler til trekk – Forskuddstrekk brukt til drift – Forskjøvet forskuddstrekk gir bedre likviditet – Forskuddstrekk foran arbeidsgiveravgift – Feriepenger på egen konto – Forsinket levering av MVA-oppgave – Forfallsdatoer – Skjerpede skattekontroller – Øk skatteinnbetalingen når næringsinntekten øker