005: Skatteplanlegging: ABC for småbedriften

218,75 kr

Denne eboka tar særlig for seg tre aktuelle målgrupper for skatteplanlegging: Eierne, selskapet, ansatte.

Øyeblikkelig tilgang ved kjøp.

TIPS: Denne eboka inngår også til rabattpris kun kr 9,50 som del av DrivBedre-pakken

Vi tar særlig for oss tre aktuelle målgrupper for skatteplanlegging:

 • eierne (minske skattebyrden bl a ved start, omorganisering eller opphør av virksomhet, ved arveovergang og ved overføring av verdier, blant annet av overskudd), og
 • selskapet (minske skattebyrden), og
 • eventuelle ansatte (ordninger med naturalytelser, bilordninger, fri bolig, firmalån osv)

MERK! Alle Risangers ebøker leveres i to formater samtidig: Både EPUB og PDF. Les i det formatet som passer deg best.

Oversikt over innholdet

A) PLANLEGGING FØR REGNSKAPSÅRET

 • Gunstigste kombinasjon lønn – næringsinntekt
 • Hvilken selskapsform er skattemessig den gunstigste?
 • Reise og diett for eieren – etter selskapstype
 • Bilhold for eieren – etter selskapstype
 • Omdanning av selskapsform: Flere muligheter
 • Samvirkeforetak (SA): Lite kjent, mange muligheter

B) PLANLEGGING I LØPET AV REGNSKAPSÅRET

 • Lag en prognose: Ligg i forkant
 • Overskudd fordelt på ektefelle og barn: Spar skatt
 • Gratis utdanning av ansatte, halv pris for bedriften
 • Frynsegoder til ansatte: Hvordan beregne verdien?
 • Slik kan formuesskatten reduseres
 • Slik kan du forskyve overskudd og dermed skatt
 • Underskudd kan framføres over mange år
 • Bindende forhåndsuttalelse gir deg økonomisk trygghet
 • Tiltak før og etter årsskiftet
 • Personlig skatteplanlegging før nyttårsaften:
  – Egne inntekter og gevinster
  – Egne kostnader og tap
  – Reduksjon av formuesskatt
  – Overføringer til barn/barnebarn

C) PLANLEGGING VED ÅRSOPPGJØRET

 • Årsoppgjørsdisposisjoner
 • Åndsverk? Patent? Fordel inntekten over tre år
 • Fradrag gis for skattebistand


Kunder om DrivBedre-pakken Skatt&Økonomi: “Utrolig mye nyttig informasjon. Veldig verdifull tjeneste” – “Har spart meg for titusenvis av kroner” – “Hadde aldri hatt mulighet til å finne ut av denne informasjonen selv” – “Sparte meg for mye penger” – “En god investering!” – “Prisen tatt i betraktning var det ingen tvil om å kjøpe hele pakken” Les flere kundeutsagn