001

001: Skatte-ABC for eget firma

95,00 kr eks mva

Denne eboka gir en svært enkel skatteoversikt. Leseren skal få et overblikk over hvordan skatt og avgift fungerer for den som driver egen virksomhet.

Øyeblikkelig tilgang ved kjøp.

TIPS: Denne eboka inngår også til rabattpris kun kr 18 som del av DrivBedre-pakken

Eboka dekker alt fra ulike selskapsformer og skatt til hvordan det er regnskapet og ikke penger inn og ut som styrer årets underskudd eller overskudd. En lang rekke emner om egen virksomhet og skatt og avgift blir behandlet på en lettfattelig måte.

OVERSIKT OVER INNHOLDET

 • Litt skattetenkning: Skatt etter boka
 • Selskapsformer: Skattemessige forskjeller
 • Bør du bruke regnskapsfører eller regnskapsprogram?
 • Næringsdrivende – enkeltpersonforetak
 • Tre ulike beskatningsmåter
 • Skatteetaten: Fastsetter og krever inn
 • Regnskapet styrer årets skatt
 • Underskudd eller overskudd går videre til selvangivelsen
 • Familiemedlemmer arbeider i virksomheten: Lønn, godtgjørelse, skatt
 • Saldoavskrivning: Du får ikke alltid fullt fradrag samme år
 • Diettgodtgjørelse
 • Kost- og losji: Fradrag for egne kostnader
 • Bilhold i ulike foretaksformer
 • Kontorhold: Fradrag for bruk av egen bolig
 • Mobilskatten: Telefon, bredbånd
 • Næringsoppgave 1 for næringsdrivende
 • Skjema for personinntekt i enkeltpersonforetak
 • Glem aldri 31. mai!
 • Bindende forhåndsuttalelse
 • Moms: Mange grensespørsmål