Aksjesparekonto-fritak: Forlenget ut hele 2018

AKSJESPAREKONTO, SPARING, AKSJER, AKSJEFOND, EGENKAPITALBEVIS, VERDIPAPIRER: Aksjesparere har fått god tid på seg hvis de vil bruke den nye ordningen med aksjesparekonto. I tillegg inkluderes også egenkapitalbevis i overgangsordningen, som altså skal vare til 31. desember 2018.

Ordningen med aksjesparekonto trådte i kraft 1. september 2017. Innskudd på kontoen kan investeres i børsnoterte aksjer, børsnoterte egenkapitalbevis og andeler i aksjefond.

Gevinster ved realisasjon av verdipapirer på aksjesparekontoen skattlegges ikke i forbindelse med realisasjonen, men først når midlene tas ut av kontoen.

Utvidet frist

For å lette overgangen til aksjesparekonto for personlige skattytere som er aksjonærer eller har andeler i aksjefond, bestemte Finansdepartementet at det skulle lages overgangsregler. Disse reglene innebar at personlige aksjonærer i 2017 kunne overføre aksjer og aksjefondsandeler til aksjesparekonto med kontinuitet (dvs at overføringen ikke beskattes).

Dette ble senere utvidet med ytterligere ett år.

Det vil si at børsnoterte aksjer, børsnoterte egenkapitalbevis og aksjefondsandeler kan overføres til aksjonærens aksjesparekonto med kontinuitet både i 2017 og 2018.

Inkluderer egenkapitalbevis

I statsbudsjettet for 2017 foreslo Finansdepartementet å avgrense ordningen til å gjelde investeringer i børsnoterte aksjer og aksjefond, altså at egenkapitalbevis ble holdt utenfor.

Senere er overgangsreglene endret slik at også børsnoterte egenkapitalbevis omfattes av overgangsregelen.

TILBUD PÅ DRIVBEDRE-PAKKEN SKATT/ØKONOMI: Kun kr 9,90 per ebok

MERK! Alle Risangers ebøker leveres i to formater samtidig: Både EPUB og PDF. Les i det formatet som passer deg best! Øyeblikkelig tilgang ved kjøp.

LES! Slik leser du ebøker – enkelt og greit