Aksjesparekonto-fritak: Forlenges ut 2018

AKSJESPAREKONTO, SPARING, AKSJER, AKSJEFOND, EGENKAPITALBEVIS, VERDIPAPIRER: Aksjesparere får nå mye bedre tid på seg hvis de vil bruke den nye ordningen med aksjesparekonto. I tillegg inkluderes også egenkapitalbevis i overgangsordningen, som nå altså skal vare til 31. desember 2018.

Ordningen med aksjesparekonto trådte i kraft 1. september 2017. Innskudd på kontoen kan investeres i børsnoterte aksjer, børsnoterte egenkapitalbevis og andeler i aksjefond.

Gevinster ved realisasjon av verdipapirer på aksjesparekontoen skattlegges ikke i forbindelse med realisasjonen, men først når midlene tas ut av kontoen.

Utvidet frist

For å lette overgangen til aksjesparekonto for personlige skattytere som er aksjonærer eller har andeler i aksjefond, bestemte Finansdepartementet at det skulle lages overgangsregler. Disse reglene innebar at personlige aksjonærer i 2017 kunne overføre aksjer og aksjefondsandeler til aksjesparekonto med kontinuitet (dvs at overføringen ikke beskattes).

Finansdepartementet har nå ifølge skatt.no foreslått å utvide overgangsperioden slik at den også gjelder for 2018.

Det vil si at børsnoterte aksjer, børsnoterte egenkapitalbevis og aksjefondsandeler kan overføres til aksjonærens aksjesparekonto med kontinuitet både i 2017 og 2018.

Inkluderer egenkapitalbevis

I statsbudsjettet for 2017 foreslo Finansdepartementet å avgrense ordningen til å gjelde investeringer i børsnoterte aksjer og aksjefond, altså at egenkapitalbevis ble holdt utenfor.

I forbindelse med stortingsbehandlingen ble det gjort endringer slik at ordningen også omfatter  egenkapitalbevis. Imidlertid kom ikke dette med da overgangsregelen ble innført.

Det er bakgrunnen for at Finansdepartementet foreslår å endre overgangsregelen slik at også børsnoterte egenkapitalbevis omfattes av overgangsregelen.

TILBUD PÅ DRIVBEDRE-PAKKEN SKATT/ØKONOMI: Kun kr 9,90 per ebok

MERK! Alle Risangers ebøker leveres i to formater samtidig: Både EPUB og PDF. Les i det formatet som passer deg best! Øyeblikkelig tilgang ved kjøp.

LES! Slik leser du ebøker – enkelt og greit