Individuell pensjonssparing med fradrag: Årlig maksbeløp øker til 40.000

INDIVIDUELL PENSJONSSPARING, SKATT, FRADRAG, IPS: Regjeringen legger opp til en ny og bedre ordning med skattefavorisert individuell sparing til pensjon fra og med 2017. Årlig maksbeløp øker fra 15.000 til 40.000 kroner, og den nye ordningen skal bli mer gunstig skattemessig.

Som i dagens IPS vil det bli gitt det fradrag i alminnelig inntekt for sparebeløpet, innestående beløp er fortsatt fritatt for formuesskatt, og avkastningen skattlegges ikke før utbetaling.

I dagens IPS skattlegges imidlertid utbetalingen som personinntekt og alminnelig inntekt, mens etter den nye ordningen fra 2017 vil avkastningen bare skattlegges som alminnelig inntekt (24 prosent i 2017).

Det nye her med skattefavorisert individuell sparing til pensjon er altså at det blir lik skattesats ved innskudd og uttak. Det vil heretter gjøre det mer gunstig for privatpersoner å spare til pensjon.

I dagens ordning for individuell pensjonssparing (IPS) blir det gitt fradrag i alminnelig inntekt for innskudd, mens uttak fra ordningen blir skattlagt som pensjonsinntekt (skatt på alminnelig inntekt, trinnskatt og trygdeavgift).

På samme måte som i dagens ordning skal innestående midler i den nye ordningen være unntatt fra formuesskatt og løpende inntektsskatt på avkastningen.

Det skal ikke være noe tak for samlet sparing i ordningen.

Les og lær mer om pensjon i vår e-bok 016 Pensjons-ABC for småbedriften

SOMMERTILBUD: Kun kr 9,90 per ebok

MERK! Alle Risangers ebøker leveres i to formater samtidig: Både EPUB og PDF. Les i det formatet som passer deg best.


Kunder om DrivBedre-pakken Skatt&Økonomi: “Utrolig mye nyttig informasjon. Veldig verdifull tjeneste” – “Har spart meg for titusenvis av kroner” – “Hadde aldri hatt mulighet til å finne ut av denne informasjonen selv” – “Sparte meg for mye penger” – “En god investering!” – “Prisen tatt i betraktning var det ingen tvil om å kjøpe hele pakken” Les flere kundeutsagn