Når kommer utbetalingene fra NAV?

SYKEPENGER, FORELDREPENGER, BARNETRYGD, KONTANTSTØTTE, PLEIE- OG OPPLÆRINGSPENGER, BIDRAGSFORSKUDD, UFØRETRYGD, PENSJON, DAGPENGER, ARBEIDSAVKLARINGSPENGER: Her finner du NAVs egen informasjon om utbetalinger. Generelt gjelder følgende:

 • Dersom du ikke har mottatt pengene til forventet tid (se under), kan du logge inn på NAVs Dine utbetalinger og sjekke status for utbetalingen, eller du kan ringe NAV på telefon 55 55 33 33. Har du spørsmål om pensjon (unntatt uførepensjon), ring 55 55 33 34.
 • Dersom utbetalingsdatoen faller på en helge-/høytidsdag, vil utbetalingen normalt skje siste virkedag før ordinær utbetalingsdato.
 • Noen stønader har trekkfrie perioder eller redusert skatt.

Sykepenger, foreldre- og svangerskapspenger, barnetrygd og kontantstøtte

 • Du vil normalt ha pengene på konto innen siste virkedag i måneden.
 • I desember vil du normalt motta pengene rundt den 18. (15. for foreldre- og svangerskapspenger samt sykepenger).

Pleie-, omsorgs- og opplæringspenger

 • Du vil normalt ha pengene på konto innen siste virkedag i måneden.

Bidragsforskudd

 • Du vil normalt ha pengene på konto den 10. hver måned.

Uføretrygd og supplerende stønad

 • Du vil normalt ha pengene på konto den 20. hver måned.
 • I desember vil du normalt motta pengene rundt den 12.

Pensjon, overgangsstønad og barnetilsyn enslig forsørger og grunn- og hjelpestønad

 • Du vil normalt ha pengene på konto den 20. hver måned.
 • I desember vil du normalt motta pengene rundt den 12.

Dagpenger og arbeidsavklaringspenger

 • Pengene utbetales ca. 2-3 virkedager etter at meldekort er registrert i henhold til meldefrist.

Økonomisk stønad (sosialhjelp)

 • Stønaden utbetales ulikt fra kommune til kommune.

Les også vår e-bok 017 Sykepenger og trygd i småbedriften (inngår også til rabattpris kr 9,90 som del av DrivBedre-pakken)


Kunder om DrivBedre-pakken Skatt&Økonomi: “Utrolig mye nyttig informasjon. Veldig verdifull tjeneste” – “Har spart meg for titusenvis av kroner” – “Hadde aldri hatt mulighet til å finne ut av denne informasjonen selv” – “Sparte meg for mye penger” – “En god investering!” – “Prisen tatt i betraktning var det ingen tvil om å kjøpe hele pakken” Les flere kundeutsagn