Skjerper skattejakten på små ENK: Alt skal innberettes

NÆRINGSDRIVENDE, ENKELTMANNS, ENKELTPERSON, ENK, FORETAK, SKATT, INNBERETNING: Skattemyndighetene skjerper skattejakten på små næringsdrivende. Utbetalinger i 2017 til selvstendig næringsdrivende (ENK) uten fast forretningssted SKAL rapporteres til skattemyndighetene, senest 15. februar 2018.

Det blir ikke gitt noen utsettelse på denne innleveringsfristen.

Rapportering på eget skjema

Betaling til selvstendig næringsdrivende uten fast forretningssted skille ut som en egen oppgavetype. Formålet er å styrke innsatsen mot skatteunndragelser og svart arbeid.

Kun vederlag for tjenester av teknisk, håndverksmessig, juridisk, regnskapsmessig eller annen art skal innrapporteres i denne ordningen.

Opplysningsplikten gjelder når oppdragsgiver/utbetaler er næringsdrivende foretak, skattefritt selskap/forening/institusjon, offentlig myndighet eller boligselskap, det vil si alle som ikke er privatpersoner.

All rapportering skal skje via Altinn-portalen, enten ved å laste opp fil på skjema RF-1301 eller ved å registrere direkte i skjema RF-1321 «Betaling til selvstendig næringsdrivende uten fast forretningssted».

Nærmere om fast forretningssted

Ved utbetalinger til selvstendig næringsdrivende må det alltid gjøres en vurdering av om vedkommende har et fast forretningssted eller ikke. Det er bare utbetalinger til næringsdrivende uten slikt fast forretningssted som man plikter å rapportere.

Ved vurderingen av hva som regnes som fast forretningssted har skattemyndighetene blant annet lagt til grunn følgende:

  • næringsvirksomhet undergitt stedbunden beskatning etter Skatteloven § 3-3 vil i alminnelighet bli regnetsom drevet fra fast forretningssted
  • kontor som er åpent i vesentlig samme tid som er vanlig for slik virksomhet eller til regelmessige tider som er bekjentgjort på forhånd regnes som fast forretningssted
  • kontor med leid hjelp, kontorfellesskap med andre som vil kunne motta oppdrag, beskjeder regnes som fast forretningssted
  • hjemmekontor (særskilt innredet rom med utstyr brukt i virksomheten), kan regnes som fast forretningssted. (Men: Har den selvstendig næringsdrivende kun en telefonadresse, privat telefon betjent av familiemedlemmer eller automatisk telefonsvarer, kan det tilsi at virksomheten ikke har fast forretningssted)
  • eget innredet kontor for virksomheten på privatadressen som er åpent, eventuelt med lønnet personale, samt gjort kjent for offentligheten, regnes som fast forretningssted
  • telefonadresse, telefon betjent av familiemedlemmer eller automatisk telefonsvarer er derimot ikke tilstrekkelig til etablering av fast forretningssted

For utenlandske mottakere med oppdrag i Norge, forstås med fast forretningssted i Norge fast driftssted i Norge etter skatteavtalene.

MERK! Er du i tvil om den næringsdrivende driver virksomheten fra fast forretningssted eller ikke, skal oppgaven leveres eller Skattekontoret forespørres.

Kun ett beløp, eks mva

Det skal gis tredjepartsopplysninger om beløp som er fakturert i løpet av inntektsåret. Det skal innrapporteres ett beløp per oppdragstaker/mottaker samlet for hele året, eksklusiv merverdiavgift.

Årsoppgave til den selvstendig næringsdrivende

Utbetaleren skal gi den enkelte skattyter kopi av opplysningene som leveres til skattemyndighetene.

Fristen er den samme som fristen for innsending til ligningsmyndighetene, altså 15. februar året etter inntektsåret.

MERK! Det skal alltid stå i årsoppgaven at opplysningene også er sendt skattemyndighetene.

Årsoppgaven skal inneholde:

  • navn og organisasjons- eller fødselsnummer på oppdragstaker/mottaker av vederlag
  • innrapportert beløp
  • navn og organisasjonsnummer på oppgavegiver
  • opplysning om at likelydende oppgave er sendt Skatteetaten

Korrigere en oppgave?

Blir det behov for å korrigere, må oppgaven sendes inn på nytt.

Samme organisasjons- eller fødselsnummer og inntektsår må naturlig nok brukes.

TILBUD PÅ DRIVBEDRE-PAKKEN SKATT OG ØKONOMI – BESTILL: Kun kr 9,90 per ebok

MERK! Alle Risangers ebøker leveres i to formater samtidig: Både EPUB og PDF. Les i det formatet som passer deg best! Øyeblikkelig tilgang ved kjøp.

LES! Slik leser du ebøker – enkelt og greit

Hva sier våre ebok-kunder?

Gjør deg nytte av dette tilbudet.

(Du får altså hele DrivBedre-pakken for kun 396 kroner eks mva! Så lav pris er mulig fordi vi 1) har mange kjøpere 2) hver dag får nye og 3) satser bevisst på kvalitet til en rimelig pris. Ett eneste økonomi- eller skattetips kan tjene inn prisen mange ganger ..)


Kunder om DrivBedre-pakken Skatt&Økonomi: “Utrolig mye nyttig informasjon. Veldig verdifull tjeneste” – “Har spart meg for titusenvis av kroner” – “Hadde aldri hatt mulighet til å finne ut av denne informasjonen selv” – “Sparte meg for mye penger” – “En god investering!” – “Prisen tatt i betraktning var det ingen tvil om å kjøpe hele pakken” Les flere kundeutsagn