NAV skal følge opp syke selvstendig næringsdrivende

NÆRINGSDRIVENDE, SYKMELDING, NAV: Syke arbeidstakere skal følges opp av arbeidsgiveren, mens det er NAV som har hovedansvaret for å følge opp syke selvstendig næringsdrivende.

NAVs mål er å unngå sykefravær utover det som er nødvendig.

Er du selvstendig næringsdrivende eller frilanser, er det altså NAV som har hovedansvaret for oppfølgingen.

Dette medfører at NAV eventuelt kaller deg inn til samtale. Som hovedregel skal dette skje innen sykmeldingen har vart i åtte uker.

TIPS! Du kan naturligvis ta kontakt med NAV-kontoret når som helst før dette skjer. Dette har også sammenheng med at du selv har plikt til å samarbeide om å finne løsninger som hindrer unødig langvarig sykefravær.

Hvis du blir sykmeldt, er det medisinske årsaker som hindrer at du kan arbeide.

Men det kan hende at du kan arbeide litt. Derfor skal den som sykmelder deg – som regel er det legen – vurdere gradert (delvis) sykmelding og diskutere løsninger med deg.

Dette innebærer at din helsesituasjon for eksempel kan bli vurdert slik at du kan arbeide 20 prosent.

Les mer i vår ebok 017 Sykepenger og trygd i småbedriften (inngår også til rabattpris kr 9,90 som del av DrivBedre-pakken)