Oppsigelse: Aldersgrensen i bedrifter øker til 72 år

ALDERSGRENSE, OPPSIGELSE, ARBEIDSMILJØLOVEN: Grensen for når arbeidsgiver kan gå til oppsigelse av arbeidstaker på grunn av alder ble endret fra 70 til 72 år 1. juli 2015. Samtidig kom det nye regler for bedriftsinterne aldersgrenser. Inger Rose Mathisen, rådgiver i Sicos, ser litt på hva som blir gjeldende fra 1. juli 2016 i ulike tilfeller.

Arbeidsmiljølovens aldersgrense er nå 72 år.

  • Bestemmelsen innebærer at arbeidsgiver kan si opp en arbeidstaker ved fylte 72 år med begrunnelse i alder.
  • Dette gjelder selv om arbeidstaker kunne tenke seg å arbeide lenger.
  • Arbeidsgiver må varsle den ansatte 6 måneder før denne fyller 72 år.
  • Dersom varsel gis senere, har arbeidstaker rett til å fortsette til varselperioden har utløpt.

Bedriftsintern aldersgrense

Loven åpner for at man kan ha en lavere aldersgrense enn 72 år når visse vilkår er oppfylt, men ikke under 70 år, med mindre man har stillingsgrupper med særlige krav til psykisk/fysisk helse og sikkerhet.

Overgangsregler fram til 1. juli 2016

Virksomheter som hadde en bedriftsintern aldersgrense som var lavere enn 70 år før 1. juli 2015, kan beholde denne i en overgangsfase fram til 1. juli 2016.

Fra 1. juli vil denne automatisk bli 72 år dersom bedriften ikke foretar seg noe før dette. Ønsker man å ha en lavere aldersgrense enn hovedregelen også etter 1. juli, må man drøfte endringen med tillitsvalgte/ansatterepresentant og gjøre endringen kjent for alle ansatte.

Den bedriftsinterne aldersgrensen må praktiseres konsekvent for alle ansatte, og man må ha en tilfredsstillende pensjonsordning.

Der hvor en bedriftsintern aldersgrense lavere enn 70 år er en del av en tariffavtale, kan denne aldersgrensen beholdes inntil avtalen utgår, med inntil tre år fra 1. juli 2015.

Ved revisjon/reforhandling av tariffavtale etter 1. juli 2015 kan aldersgrensen ikke være lavere enn 70 år.

Unntaket er for særlige stillinger hvor det av sikkerhetsmessige årsaker er et krav om psykisk eller fysisk helse, såkalte stillinger med særaldersgrenser. Eksempler på slike stillinger er innenfor helsepersonell, dykkere, politi, mv.

Innføring av bedriftsintern aldersgrense

Bedrifter som tidligere ikke har hatt en lavere aldersgrense enn loven, kan fritt innføre det uavhengig av 1. juli 2016. Bedriften må da drøfte og innfri kravene som beskrevet under overgangsreglene over. (Kilde: Sticos)

Les også vår ebok 034 Arbeidsgiver og ansatte (inngår til rabattpris kr 9,90 som del av abonnement på DrivBedre-pakken)


Kunder om DrivBedre-pakken Skatt&Økonomi: “Utrolig mye nyttig informasjon. Veldig verdifull tjeneste” – “Har spart meg for titusenvis av kroner” – “Hadde aldri hatt mulighet til å finne ut av denne informasjonen selv” – “Sparte meg for mye penger” – “En god investering!” – “Prisen tatt i betraktning var det ingen tvil om å kjøpe hele pakken” Les flere kundeutsagn