Du kan få halvt skattetrekk i november – eller desember

LØNN, HALV LØNN, NOVEMBER, DESEMBER, HALVT SKATTETREKK, ARBEIDSTAKER, ANSATT: Det er fullt tillatt for arbeidsgivere å gjennomføre halvt skattetrekk enten i november eller desember måned.

I 2015 og tidligere var halvt forskuddstrekk i lønn bare tillatt i desember måned.

Forskjell på månedslønte og timelønte
Gjennomføringen avhenger av hvilken type avlønning du har:

  • månedslønn,
  • 14-dagerslønn,
  • timelønn mv.

Bestemmelsen om fritak for forskuddstrekk sier egentlig at du har trekkfritak for en halv måned før jul. I praksis gjøres dette ofte ved å gjennomføre halvt skattetrekk for en hel månedslønn.

For arbeidstakere som har månedslønn skal fritaket for forskuddstrekk i lønn eller godtgjørelse gjennomføres for første halvdel av desember måned eller siste halvdel av november måned.

Arbeidsgivere kan dermed velge å gjennomføre halvt skattetrekk enten i november eller i desember.

Arbeidstakere som har time-, dag- eller ukelønn skal være fritatt for forskuddstrekk i lønn eller annen godtgjørelse for den siste kalender- eller lønnsuka som løper ut i november og for den første i desember måned.

For arbeidstakere med 14-dagerslønn skal trekkfritaket gjennomføres i lønn eller godtgjørelse med første utbetaling i desember måned.

Halv skatt på tillegg?
Fritaket for forskuddstrekk før jul omfatter også

  • akkordoverskudd,
  • overtidsgodtgjørelse og
  • lignende tilleggsytelser,

som blir avregnet sammen med annen lønn for tidsrommet. Dette gjelder selv om tilleggsytelsen er opptjent i et annet tidsrom.

Dette gjelder likevel bare så langt den samlede godtgjørelsen ikke overstiger arbeidstakerens gjennomsnittsfortjeneste hos arbeidsgiver tidligere i året.

Det vil si at du eksempelvis ikke kan samle opp alle overtidstimene eller plusstimene gjennom året og få disse utbetalt med halvt skattetrekk før jul. I slike tilfeller må arbeidsgiveren trekke full skatt på tilleggsytelsen.

De som slutter eller begynner i månedsskiftet
Det er imidlertid viktig å være oppmerksom på ansatte som slutter eller begynner i månedsskiftet november/desember. Sticos skriver:

«Dersom gammel arbeidsgiver trekker halv skatt i november, mens ny arbeidsgiver gjennomfører halvt skattetrekk i desember, vil arbeidstakeren trekkes for lite skatt i løpet av året, og vil dermed kunne få baksmell på skatten.»

Les mer i vår e-bok 034 Arbeidsgiver og ansatte (inngår også til rabattpris kr 9,50 som del av DrivBedre-pakken)

TILBUD PÅ DRIVBEDRE-PAKKEN SKATT OG ØKONOMI: Kun kr 9,50 per ebok

MERK! Alle Risangers ebøker leveres i to formater samtidig: Både EPUB og PDF. Les i det formatet som passer deg best! Nettbutikken er lagt ned, dette produktet er ikke lengre i salg.

LES! Slik leser du ebøker – enkelt og greit