Start ditt eget AS rett på nett

STARTE AS, STIFTE AS, EGET AS, EGET FIRMA: En digital tjeneste lansert av Brønnøysundregistrene innebærer at du kan stifte nytt aksjeselskap i Altinn og få stiftelsesdokumentet rett i meldingsboksen din.

Denne tjenesten kan spare bedriftene for mye tid og penger. Beregninger viser at den samlede besparelsen for næringslivet kan være på nesten 21 millioner kroner årlig.

– Dette er en del av digitaliseringen av det offentlige Norge. Målet er at belastingen på næringslivet skal reduseres. Bedriftene skal få en enklere hverdag. Vi ønsker at de skal bruke mer tid på å skape verdier, og mindre tid på å fylle ut skjemaer. (Næringsminister Monica Mæland.)

Enklere og mer praktisk

Hvert år stiftes 25.000 nye aksjeselskaper i Norge. Etter at aksjeselskapet er stiftet, må det registreres i Foretaksregisteret.

Når du stifter aksjeselskap i Altinn, vil du blant annet spare tid på å fylle ut skjemaet til Foretaksregisteret dersom også dette gjøres elektronisk.

Tidligere måtte du laste opp manuelt signerte dokumenter før registreringsskjemaet kunne sendes inn. Nå kan opplysninger og vedlegg hentes elektronisk fra stiftelsesdokumentet. Slik blir det enklere å stifte og registrere aksjeselskap.

Den nye tjenesten gjør det enklere både for de som skal stifte AS for første gang, og for de mer erfarne. Tjenesten passer like godt om du stifter selskapet alene eller sammen med andre.

MERK! Det er for eksempel ikke nødvendig at partene møtes for å signere. De kan varsles på e-post eller SMS. Både du som oppretter selskapet og revisor kan dermed signere elektronisk i Altinn, hver ved sin PC.

Færre feil

Den elektroniske løsningen skal også redusere forekomsten av feil. Systemet vil ikke tillate at skjemaene fylles ut i strid med loven.

Denne teknologiske styringen skal i utgangspunktet føre til mindre saksbehandling og færre potensielle klagesaker.

Les mer om innholdet i ebok 045 Start ditt eget AS (inngår også til rabattpris kr 9,90 som del av DrivBedre-pakken)

MERK! Alle Risangers ebøker leveres i to formater samtidig: Både EPUB og PDF. Les i det formatet som passer deg best.


Kunder om DrivBedre-pakken Skatt&Økonomi: “Utrolig mye nyttig informasjon. Veldig verdifull tjeneste” – “Har spart meg for titusenvis av kroner” – “Hadde aldri hatt mulighet til å finne ut av denne informasjonen selv” – “Sparte meg for mye penger” – “En god investering!” – “Prisen tatt i betraktning var det ingen tvil om å kjøpe hele pakken” Les flere kundeutsagn