Kapitalendring, avvikling? Send melding innen 20. oktober!

FISJON, FUSJON, KAPITALNEDSETTELSE, AVVIKLING, FORETAKSREGISTERET: Enklere, raskere og billigere siden det meste kan sendes inn elektronisk via Altinn. Benytt muligheten! skriver Foretaksregisteret.

– Nå kan du sende inn nesten alle meldinger om registrering elektronisk. Da går registreringen raskest. Jo tidligere du sender inn meldingen, dess større er muligheten for at registreringen er gjort innen årsskiftet, sier underdirektør Øyvind Vågan ved Foretaksregisteret.

Elektroniske meldinger

Elektronisk innsendte meldinger har kortest saksbehandlingstid.

For raskere saksbehandling og enklere signeringskrav oppfordrer Foretaksregisteret til at samordnet registermelding sendes inn elektronisk via Altinn.

Dette gjelder også meldinger om

  • fusjon,
  • fisjon,
  • nedsettelse av aksjekapital og
  • melding om avvikling.

Elektronisk innsendt melding om beslutning om fisjon, fusjon, kapitalnedsettelse eller avvikling må være mottatt hos Foretaksregisteret innen 20. oktober.

Gjennomføringsmeldinger og andre meldinger innsendt elektronisk til Foretaksregisteret etter 10. desember kan være vanskelig å få registrert innen utgangen av året.

Meldinger på papir

Må du allikevel sende inn meldingen på papir, bør Foretaksregisteret ha mottatt beslutning om fusjon, fisjon, kapitalnedsettelse eller avvikling innen 1. oktober.

– Gjennomføringsmeldinger og andre meldinger på papirblankett som kommer til Foretaksregisteret etter 30. november kan være vanskelig å få registrert innen utgangen av året, sier underdirektør Øyvind Vågan.

Les også vår e-bok 005 Skatteplanlegging: ABC for småbedriften (inngår til rabattpris kr 9,90 som del av DrivBedre-pakken)

MERK! Alle Risangers ebøker leveres i to formater: Både EPUB og PDF. Les i det formatet som passer deg best. Øyeblikkelig tilgang ved kjøp.

Slik leser du ebøker – enkelt og greit