Levering av næringsoppgaven 2015: Næringsrapport skatt, Altinn eller byrå?

SKATT 2015, SELVANGIVELSE 2015, ÅRSOPPGJØR, SKATT, NÆRINGSRAPPORT SKATT, ALTINN: Torsdag 24. februar 2016 åpner Altinn for levering av selvangivelse og årsoppgjør 2015 for aksjeselskap. Samtidig åpner Skatteetaten en helt ny innleveringsmåte på nettet – kalt Næringsrapport skatt – også dette i denne omgang kun for aksjeselskap.

Andre næringsdrivende enn aksjeselskap må vente til 31. mars 2016 før de kan begynne å levere sitt årsoppgjør 2015 på Altinn eller Næringsrapport skatt.

MERK! Frist for levering av selvangivelse med årsoppgjør for næringsdrivende og selskaper er 31. mai 2016. Fristen er uavhengig om levering skjer via regnskapsbyrå, Altinn eller Næringsrapport skatt.

Det finnes ikke lenger noen papirskjemaer å fylle ut for dem som driver en virksomhet. All innberetning av næringsvirksomhet skal heretter skje elektronisk, med unntak for selvstendig næringsdrivende med  driftsinntekter på 50.000 kroner eller mindre.

De kan i mange tilfeller levere Selvangivelse for lønnstakere og pensjonister. Denne kan fortsatt leveres på papir, med frist 30. april 2016.

Skjemaer integrert i Næringsrapport skatt

Utfyllingen av opptil ni skjemaer er integrert som en del av Næringsrapport skatt. Du fyller inn aktuelle beløp og svarer på en rekke spørsmål, og dine opplysninger og fakta går automatisk inn i de aktuelle skjemaene.

Du får så god – automatisert – hjelp som Skatteetaten er i stand til å gi deg med selvangivelse og Næringsrapport skatt. Sitter du likevel helt fast, eller forstår du ikke hva Skatteetaten ønsker svar på, kan du ringe Skattetelefonen 800 800 00, der det sitter folk som er trent opp for å hjelpe deg så godt de kan.

TIPS! Du kan forøvrig gå ut av hele Næringsrapport skatt om du ønsker og når du ønsker. Du trenger ikke lagre noe. Alt du har skrevet inn, ligger der fortsatt når du kommer tilbake, samme kveld eller tre uker senere. Så kan du eventuelt stryke litt og legge til litt, ut fra de nye opplysningene du (forhåpentligvis) har fått fram.

Til slutt: Næringsrapport skatt fra Skatteetaten er bygget opp slik at rapporten forlenger seg nedover avhengig av hva du skriver inn eller krysser av. Du kan legge inn nye tall eller opplysninger – og svare på spørsmål som kommer opp – etterhvert.

Les Risangers e-bøker om skatt og økonomi (hver av dem inngår også til rabattpris kr 9,90 som del av DrivBedre-pakken)