Slik kan arbeidsgiveren gi ansatte skattefri overtidsmat

Mens utbetaling av matpenger eller refusjon av matutgifter etter bilag medfører skatteplikt hvis den ansatte ikke er borte fra hjemmet i 12 timer sammenhengende eller hvis beløpet overstiger 84 kroner (2013), har arbeidsgiveren én mulighet til å gi sine ansatte overtidsmat som ikke medfører noen skattepliktig fordel.

Arbeidsgiveren kan nemlig «yte et rimelig måltid mat» (som ikke er refusjon etter bilag eller godtgjørelse) til en ansatt som

  • er pålagt å jobbe overtid, og
  • sammenhengende er borte fra hjemmet i 12 timer.

I denne sammenheng er det ikke satt noen bestemt beløpsgrense.

Dette at arbeidsgiveren besørger overtidsmaten gjør da at den blir en skattefri naturalytelse som er fritatt for trekkplikt, avgiftsplikt og lønnsinnberetning.

Refusjon etter tariffavtale eller statlig regulativ

Skatteetatens Lønns-ABC sier at det er skattefritak når utgifter blir refundert etter tariffavtale eller statlig regulativ. Det heter:

«Refusjon av utgifter til kost ved pålagt overtid i samsvar med satser og legitimasjonskrav fastsatt i overenskomst mellom arbeidsgiver- og arbeidstakerorganisasjon eller i statlig regulativ skal ikke lønnsinnberettes når arbeidstakeren har hatt et sammenhengende fravær fra hjemmet på 12 timer eller mer, selv om beløpet overstiger kr 84, jf. begrensningsforskriften 30.12.1983 nr. 1974 § 5 siste ledd.»