Husk nyttårsfellen: Lønn for desember 2015 som utbetales i januar 2016 kan IKKE føres på 2015-oppgavene

LØNN, INNBERETNING, A-ORDNINGEN, A-MELDING, UTBETALING, ÅRSSKIFTE, SKATT: Betaler du i  januar 2016 ut lønn for desember 2015, må  den rapporteres på 2016.

MERK! Utbetaling av lønn skal rapporteres etter kontantprinsippet. Det betyr at alle utbetalinger skal rapporteres i a-meldingen for den måneden de rent fysisk er foretatt. Lønn utbetalt i januar skal rapporteres i a-meldingen for januar, ikke i noen annen måned.

Konsekvenser ved årsskiftet

Desemberlønn 2015 som utbetales i januar 2016, skal innrapporteres i a-meldingen for januar 2016. Følgelig skal heller ikke lønnsmottakerne skatte av dette før i inntektsåret 2016.

Arbeidsgivere som tidligere ikke har fulgt kontantprinsippet, bør se på tiltak for å lette konsekvensene for de ansatte, eventuelt for frilansere.

TIPS! Er det for eksempel timelønte som får etterskuddslønn, kan man planlegge en ekstra lønnskjøring i desember, betale ut forskudd på lønn eller lignende. Det avgjørende er at utbetalingene skjer i desember.

Uansett hvilken løsning du velger, er det viktig at du informerer de ansatte, slik at de er klar over hva som gjøres og hvilke konsekvenser det får.

EKSEMPEL: Lønn for desember 2015 blir betalt ut i januar 2016. Siden lønnen utbetales i januar, rapporteres den i a-meldingen for januar 2016. I oppgaven for 2015 får arbeidstakerne bare med lønn for januar-november 2015. Det gjør blant annet at 11 måneders lønn legges til grunn for feriepenger som skal utbetales i 2015.

Dette er a-meldingen fra 2015

A-meldingen er en månedlig, elektronisk rapportering av opplysninger om ansettelser og lønn på personnivå,  gjerne i forbindelse med lønnskjøring. Arbeidsgiveren kan sende en eller flere a-meldinger hver måned.

A-meldingen erstatter fem tidligere skjemaer – som altså ikke lenger er i bruk:

  • lønns– og trekkoppgave,
  • terminoppgave,
  • årsoppgave for arbeidsgiveravgift,
  • oppgave til lønnsstatistikk,
  • melding til Aa-registeret.

Les mer om arbeidslivets regler i vår ebok 034 Arbeidsgiver og ansatte (inngår også til rabattpris kr 9,90 som del av DrivBedre-pakken)


Kunder om DrivBedre-pakken Skatt&Økonomi: “Utrolig mye nyttig informasjon. Veldig verdifull tjeneste” – “Har spart meg for titusenvis av kroner” – “Hadde aldri hatt mulighet til å finne ut av denne informasjonen selv” – “Sparte meg for mye penger” – “En god investering!” – “Prisen tatt i betraktning var det ingen tvil om å kjøpe hele pakken” Les flere kundeutsagn