Kost og overnatting: 2015-satsene for tjeneste- og forretningsreiser innenlands

SÆRAVTALE, REISE, INNLAND, SATSER, KOSTGODTGJØRELSE, NATTILLEGG, OVERNATTING:  Her er endringene i 2015-satsene i Særavtale for reiser innenlands for statens regning. Disse satsene er gjerne retningsgivende også i næringslivet ellers og ved fastsettelsen av hvilke satser som gir skattefritak.

De nye satsene har virkning fra 1. januar 2015.

Utgifter til kost

1.    For reiser over 15 km og som varer utover 6 timer, dekkes utgifter til måltider etter satsene i a)-c):
a)    For reiser fra og med 6 timer og til og med 12 timer dekkes en ulegitimert sats på kr 280,-.
b)    For reiser over 12 timer dekkes en ulegitimert sats på kr 520,-.
c)    For reiser med overnatting dekkes en ulegitimert sats på kr 710,-. For reiser som varer mer enn et døgn, regnes 6 timer eller mer inn i det nye døgnet som et nytt døgn.
Dersom enkeltmåltider etter satsene i a)-c) er dekket av andre enn arbeidstakeren selv, foretas det måltidstrekk.
2.    Dersom særlige grunner tilsier det dekkes måltider etter regning for den enkelte reise.
3.    Bestemmelsen i nr. 1 a) og b) gjelder ikke arbeidstakere med mobilt arbeidssted når de utfører ordinært arbeid.

Utgifter til overnatting

1.    Utgifter til overnatting på hotell eller lignende, dekkes med inntil kr 1 800,- pr. døgn.
2.    Dersom det ikke er utgifter som nevnt i pkt. 1, og arbeidsgiver ikke sørger for annen overnatting, utbetales et ulegitimert tillegg på kr 430,- pr. døgn.

Dagopphold

Legitimerte utgifter til dagopphold på minst 6 timer på hotell eller lignende dekkes slik:
a)    Ved tjenstlig behov
b)    I påvente av transport

Mer om tjeneste- og forretningsreiser og  skatt finner du i vår ebok 014 Reise og diett i småbedriften (inngår også til rabattpris kr 9,90 som del av abonnement på DrivBedre-pakken)