Forslagspremie: Skattefritt frynsegode for gode ideer – fortsatt mulig å få for 2015

FRYNSEGODER, FORSLAGSPREMIE, SKATT, LØNN, TREKK: En arbeidsgiver kan gi hver ansatt forslagspremie for innspill til forbedring av organisasjon og arbeidsmetoder ved bedriften med en verdi opptil 2500 kroner i annet enn pengebeløp – skattefritt.

TIPS! Forslagspremie er en av de gunstigste muligheter en arbeidsgiver har til å belønne dyktige medarbeidere med. Premieringen kan skje når som helst i året.

Slik forslagspremie skal ikke oppgis i lønns- og trekkoppgaven.

Overskytende er skattepliktig

Er verdien av gaven eller gavekortet på mer enn 2500 kroner – for eksempel 4000 kroner – skal det overskytende – her 1500 kroner – regnes som skattepliktig naturalytelse og oppgis.

Annet enn pengebeløp

Det er et krav for skattefritak at forslagspremien gis i annet enn pengebeløp, for eksempel gaver eller gavekort. Gavekortet skal ikke kunne byttes ut med kontanter.

Det er også en forutsetning at muligheten for å få forslagspremie er en generell ordning i bedriften.

Forslaget trenger ikke bli gjennomført

Det er ikke noe krav om at forslaget som blir belønnet blir gjennomført eller faktisk fører til forbedringer. Men det må være et noenlunde seriøst forslag, selv om det ikke alltid trenger noen særlig begrunnelse.

EKSEMPEL: Et forslag som «Grønne planter på kontoret vil gjøre inneklimaet bedre» skulle være greit nok. Andre ganger kan et forslag ta for seg en konkret forbedring av en produksjonsprosess eller oppdatering av programvare.

Arbeidsgiveren får fradrag for utbetalingen av forslagspremie. Det er imidlertid en betingelse for arbeidsgiverens fradragsrett (og den ansattes rett til skattefritak) at forslagsteksten ligger i arbeidsgiverens regnskap som et vedlegg til utbetalingen av premien.

2500 kroner skattefritt er mye mer verdt netto enn tilsvarende beløp som lønn eller skattepliktig naturalytelse.

Så her gjelder det bare å komme med konstruktive forslag … samt at bedriften må ha en generell ordning med premiering av gode forslag, naturligvis.

Verdi for arbeidsgiveren

Organisert på den rette måten, kan en slik ordning med forslagspremie bidra til effektivitetsfremmende forslag fra de ansatte. Det er verdt noen kroner. Dessuten er en slik skattefri utbetaling – med full rett til fradrag – en svært billig måte i gi en bestemt ytelse på. Skulle en ansatt hatt en netto etter skatt på 2500 kroner, ville det medregnet feriepenger ha betydd en lønnsøkning på oppimot 4-5000 kroner inklusiv arbeidsgiveravgift.

Les mer i vår ebok 004 Smarte skattefradrag i eget firma (inngår også til rabattpris kr 9,90 som del av DrivBedre-pakken)