Flere firmabiler? Full fordelsskatt på alle sammen

FIRMABIL, SKATT, FORDELSSKATT, PRIVAT PRUK: Disponerer en skattyter flere firmabiler, og disse faktisk brukes privat, skal skattyteren skattlegges for fordel ved privat bruk for alle firmabilene.

Tidligere ble det gjort unntak fra dette når skattyterens forhold tilsa at bare én bil kunne benyttes privat om gangen.

Også enslige skattlegges for alle firmabilene som de disponerer samtidig.

Det spiller ingen rolle om firmabilisten er den eneste i husholdningen med førerkort.

Les mer i vår ebok 013 Billigste bilhold i småbedriften (inngår også til rabattpris kr 9,90 som del av oppdateringsabonnement på DrivBedre-pakken)


Kunder om DrivBedre-pakken Skatt&Økonomi: “Utrolig mye nyttig informasjon. Veldig verdifull tjeneste” – “Har spart meg for titusenvis av kroner” – “Hadde aldri hatt mulighet til å finne ut av denne informasjonen selv” – “Sparte meg for mye penger” – “En god investering!” – “Prisen tatt i betraktning var det ingen tvil om å kjøpe hele pakken” Les flere kundeutsagn