1000-kroner-regelen gir deg enda flere skattefrie beløp

1000-KRONER, SKATTEFRI, LØNN: Mange er klar over at samlet lønnsutbetaling, feks honorarer, til en person i løpet av inntektsåret opp til 1000 kroner fra hver oppdragsgiver, er skattefri for mottakeren.

1000-kroner-regelen er av interesse for personer som kan gjøre seg nytte av den, samt for småbedrifter og andre foretak som en meget sjelden gang har bruk for dugnadshjelp til pakking eller for andre tjenester.

TIPS! Et skattefritt honorar på 1000 kroner kan være like lønnsomt som et skattepliktig honorar på rundt 1900 kroner (hvis man betaler trinnskatt), siden nettoen blir den samme.

MERK! I de 1000 kroner skal verdien av skattepliktige naturalytelser og trekkpliktige utgiftsgodtgjørelses tas med.

1000-kroner-regelen betyr en interessant mulighet til skattefri fortjeneste for folk som kan ta mange småoppdrag uten at det blir i næring. Oppdragsgivere skal nemlig ikke foreta forskuddstrekk. De skal heller ikke innberette beløpet ved årets slutt.

MERK! 1000-kroners-regelen gjelder ikke for næringsinntekt.

TIPS! Personer som kommer inn under 1000-kroners-regelen for skattefri lønnsinntekt, bør gi beskjed om at oppdragsgiveren ikke skal foreta forskuddstrekk.

Er det likevel foretatt forskuddstrekk, skal oppdragsgiveren sende inn sammenstillingsoppgave (som fra nå av erstatter lønns- og trekkoppgave). I oppgaven skal det ikke stå noe beløp for Lønn, honorar mv, men trekkbeløpet skal være ført under Forskuddstrekk. På den måten blir skattyteren godskrevet trukket skatt uten å skatte av denne skattefrie inntekten.

Les også vår ebok 004 Smarte skattefradrag i eget firma

SOMMERTILBUD: Kun kr 9,90 per ebok (epub+pdf)

MERK! Alle Risangers ebøker leveres i to formater samtidig: Både EPUB og PDF. Les i det formatet som passer deg best!

 


Kunder om DrivBedre-pakken Skatt&Økonomi: “Utrolig mye nyttig informasjon. Veldig verdifull tjeneste” – “Har spart meg for titusenvis av kroner” – “Hadde aldri hatt mulighet til å finne ut av denne informasjonen selv” – “Sparte meg for mye penger” – “En god investering!” – “Prisen tatt i betraktning var det ingen tvil om å kjøpe hele pakken” Les flere kundeutsagn