Det er for å lette byrden i kjølvannet av koronaviruset at har regjeringen har besluttet å utsette fristen for innlevering av skattemeldingen for næringsdrivende og selskaper.

– Mange har andre ting å tenke på akkurat nå. Næringslivet er i en situasjon hvor det brukes mye ressurser på å redde virksomheten og arbeidsplasser. Mange vil derfor ikke klare å levere skattemeldingen innen dagens frist, sier finansminister Jan Tore Sanner.

OGSÅ REGNSKAPSFØRERE OG REVISORER
Også regnskapsførere og revisorer opplever store utfordringer med å overholde gjeldende frist for kundenes skattemelding. På kort sikt har de måttet sette seg inn i flere nye regler for å kunne bistå og veilede sine kunder i en krevende tid.

I tillegg har også mange regnskapsførere og revisorer utfordrende arbeidsforhold på grunn av smitteverntiltak, som hjemmeskole og –barnehage.

TRE MÅNEDERS UTSETTELSE
Det er for at Skatteetaten skal få forsvarlig tid til å kvalitetssikre grunnlaget for skatteoppgjøret – og foreta forsvarlige skjønnsfastsettelser – at leveringsfristen utsettes til 31. august 2020.

Dette innebærer en tre måneders fristutsettelse for næringsdrivende og selskaper.

MERK! Det vil ikke gis utsettelse utover dette.

Din beste hjelper i skattenøden, helt oppdatert: DrivBedre-pakken Skatt&Økonomi