Næringsdrivende: Du får mer i sykepenger fra 1. oktober!

SYK, SYKEPENGER, NÆRING, SELVSTENDIG NÆRINGSDRIVENDE, ENKELTPERSONFORETAK, EGET FIRMA: Dekningsgraden for sykepenger til selvstendig næringsdrivende økes fra 65 prosent til 75 prosent fra og med 1. oktober 2017. Det betyr at der du før fikk 100 kroner i sykepenger, vil du nå få i overkant av 115 kroner.

Det var i revidert statsbudsjett for 2017 at de sosiale rettighetene til selvstendig næringsdrivende ble bedret.

En selvstendig næringsdrivende (innehaver av enkeltpersonforetak) eller næringsdrivende frilanser har rett til sykepenger fra 17. sykefraværsdag.

-Jeg er spesielt fornøyd med at vi har fått gjennomslag for å styrke de sosiale rettighetene til de som skaper sin egen arbeidsplass. Når selvstendig næringsdrivende får bedret ordningen med sykepenger, vil det senke terskelen for å starte sin egen bedrift, sier stortingsrepresentant  Terje Brevik.

100 PROSENT VILLE VÆRT RIMELIG

Liv Runesdatter i Musikernes Fellesorganisasjon mener at en dekning på 100 prosent i sykepenger ville vært rimelig:

– Selvstendig næringsdrivende betaler mer i trygdeavgift over skatteseddelen enn arbeidstakere, hele ni prosent av inntekten. Det bør være en form for rettferdighet ved at det du betaler inn til fellesskapet i form av skatt og trygdeavgifter faktisk følger deg, en sømløs opptjening av rettigheter uavhengig av hvilke jobber du har, sier Runesdatter til bladet Musikkultur.

Hun mener at selvstendig næringsdrivende bør ha full sykepengedekning fra 17. dag, slik arbeidstakere har. (Arbeidstakere får dekket de første 16 sykedagene av sin arbeidsgiver.)

– Det er ingen gode argumenter for at selvstendig næringsdrivende ikke skal ha 100 prosent dekning på linje med arbeidstakere. Her er det kun snakk om en statlig besparing på bekostning av en liten gruppe, sier Runesdatter.

Beregningsgrunnlaget for selvstendig nærdrivende er inntekten de siste fire år.

FLERE BEDRINGER PÅ VEI

Bedringen av sykepengeordningen for selvstendig næringsdrivende kommer i tillegg til andre forbedringer høsten 2017. Disse endringene skal – når de er blitt vedtatt – gjøre det mer attraktivt å skape nye arbeidsplasser, blant annet:

  • bedre pensjonsoppsparing,
  • endring av opsjonsbeskatning,
  • skattelette for investeringer i nystartede bedrifter.

TILBUD PÅ DRIVBEDRE-PAKKEN SKATT OG ØKONOMI: Kun kr 9,90 per ebok

MERK! Alle Risangers ebøker leveres i to formater samtidig: Både EPUB og PDF. Les i det formatet som passer deg best! Øyeblikkelig tilgang ved kjøp.

TIPS! Slik leser du ebøker – enkelt og greit