Maks-fradrag for firmagaver i 2018: Øker med seks kroner fra året før

NÆRINGSDRIVENDES FRADRAG I 2018 FOR HJEMMEKONTOR, UTESERVERING, GAVEGJENSTAND MED FIRMASYMBOL, OPPMERKSOMHET OVERFOR FORBINDELSERER, REDSKAPS- OG VERKTØYHOLD: Nedenfor finner du et utvalg av 2018-satser for næringsdrivende og småfirmaer som Skatteetaten ikke har fastsatt 2018-satser for før nå – helt på tampen av det inntektsåret som satsene skal gjelde for.

Det kalles for «takseringsreglene» og er er en merkverdighet som nok henger igjen fra Kansellirådens dage.

Man kan jo spørre: Når fradragssatsen for uteservering i hele 2018 blir fastsatt i november 2018, hvordan skal da ærlige næringsdrivende og firmaer vite hvor grensen går for «lovlig» spandering de første 10-11 månedene av året når de er ute på representasjon med forretningsforbindelser? (Grensen ble faktisk ækt med seks kroner fra 2017.)

Det samme spørsmålet gjelder for «lovlige» timesatser når ungdom jobber i familiebedrift. Timesatsene kommer uti november …

Helt til slutt noen av takseringreglene som ble offentliggjort i november:

§ 1-3-21 Fradragssats for redskaps- og verktøyhold for bygningsarbeidere
Når bygningsarbeidere selv må holde verktøy i sitt arbeid uten særskilt godtgjørelse, kan fradraget for håndverktøy fastsettes til kr 2700 per år. (Uendret fra 2017).

§ 1-3-26 Standardfradrag for bruk av bolig i ervervsvirksomhet (hjemmekontor mv.)
Benytter eieren minst halvparten av eiendommen til egen bolig regnet etter utleieverdien, kan det fastsettes standardfradrag med kr 1 800 for de kostnader som knytter seg til den del av eiendommen som brukes i eierens ervervsvirksomhet. (Uendret fra 2017).

§ 2-3-5 Avgrensning av representasjonskostnader
Jf. Skattedirektoratets forskrift til skatteloven 22. november 1999 nr. 1160 § 6-21. Fradrag for kostnader til uteservering, som nevnt i forskriftens § 6-21-2 første ledd fjerde punktum, kan ikke overstige kr 474 per person pr. tilfelle. (Økt fra kr 468 i 2017).

Fradrag for kostnader til gavegjenstand med firmamerke og/eller firmanavn knyttet til gjenstanden, som nevnt i forskriftens § 6-21-5 første ledd, kan ikke overstige kr 260 per gjenstand. (Uendret fra 2017).

Fradrag for oppmerksomheter overfor forretningsforbindelser, etter forskriftens § 6-21-6 første punktum, kan ikke overstige kr 260 per tilfelle. (Uendret fra 2017).

TILBUD FRA RISANGER PÅ DRIVBEDRE-PAKKEN SKATT&ØKONOMI, NÅ MED 42 EBØKER: Kun kr 9,50 per ebok

MERK! Alle Risangers ebøker leveres i to formater samtidig: Både EPUB og PDF. Les i det formatet som passer deg best – når det passer deg best! Nettbutikken er lagt ned, dette produktet er ikke lengre i salg.

LES! Slik leser du ebøker – enkelt og greit

LES! Hva sier våre ebok-kunder?

 (Du får altså hele DrivBedre-pakken for kun 396 kroner eks mva! Så lav pris er mulig fordi vi 1) har mange kjøpere 2) hver dag får nye og 3) satser bevisst på kvalitet til en rimelig pris. Ett eneste økonomi- eller skattetips kan tjene inn prisen mange ganger ..)

Kjøp DrivBedre-pakken Skatt&Økonomi: Nå kun kr 396,- eks mva