Bør det vesle enkeltmannsforetak ha egen bankkonto?

REGNSKAP, BANKKONTO, ENKELTMANNSFORETAK, ENKELTPERSONFORETAK, NÆRINGSDRIVENDE: Den problemstillingen som vi ser på her er mest aktuell for de helt små selvstendig næringsdrivende med enkeltmannsforetak, iallfall små når det gjelder antallet bilag og regnskapsføringer.

TIPS! Det er ikke noe formelt krav om at et enkeltpersonforetak må ha egen bankkonto. Mange små næringsdrivende bruker egen lønns-/brukskonto også til å motta innbetalinger og foreta utbetalinger som vedrører næringen.

Dette kan gå så lenge du jobber solo, ikke har ansatte, og ikke har omsetning som gjør at du er inne i momssystemet.

Det kan bidra til å gjøre papirarbeidet og regnskapsføringen enklest mulig: Bare inntekter/utgifter som går direkte på næringsdriften føres i regnskapet.

Kapitalinntekter og -utgifter utenom næringsoppgaven

Uten egen bankkonto for enkeltmannsforetaket er det også lurt å holde kapitalinntekter og kapitalutgifter helt unna næringsoppgaven. De skal dermed ikke føres i dette skjemaet, men går direkte inn i den næringsdrivendes selvangivelse. 

Resultatet blir det samme skattemessig, men føringen av næringsoppgaven blir enklere.

Behov for å flytte penger

Enkelte næringsdrivende vil ha behov for å kunne flytte penger mellom sin private konto og næringskontoen – alt etter hvor likviditeten tynger til enhver tid. Med nettbank gjøres dette enkelt og raskt.

I mange nettbanker skjer kontoregulering mellom privat konto og næringskonto raskt – og gratis.

TIPS: Av hensyn til regnskapsføringen – og gjerne oversikten over driften – vil det nok likevel som oftest være mest hensiktsmessig med en egen bankkonto for virksomheten.

Les mer om dette i vår ebok 033 Regnskaps-ABC (eboka inngår også til tilbudspris kr 9,90 som én av våre 40 ebøker i DrivBedre-pakken Skatt & Økonomi)

MERK! Alle Risangers lettleste ebøker leveres i to formater samtidig: Både EPUB og PDF. Les i det formatet som passer deg best! Nettbutikken er lagt ned, dette produktet er ikke lengre i salg.

Hva sier kjøperne om våre ebøker?

TIPS! Slik leser du våre ebøker – enkelt og greit

Gjør deg nytte av dette tilbudet.


Kunder om DrivBedre-pakken Skatt&Økonomi: “Utrolig mye nyttig informasjon. Veldig verdifull tjeneste” – “Har spart meg for titusenvis av kroner” – “Hadde aldri hatt mulighet til å finne ut av denne informasjonen selv” – “Sparte meg for mye penger” – “En god investering!” – “Prisen tatt i betraktning var det ingen tvil om å kjøpe hele pakken” Les flere kundeutsagn