Dette ser Skatteetaten etter hvis du har eget aksjeselskap

AKSJESELSKAP, AS, SKATT, FRADRAG, DAGLIG LEDER: For daglig leder i aksjeselskap er Skatteetaten spesielt oppmerksom på følgende «skattepliktige fordeler utenom kontantlønn»:

  • fri bil eller fri bolig
  • uttak av varer eller driftsmidler til underpris
  • uttak av driftsmidler til underpris
  • ikke reelle studiereiser
  • ikke reelle utgiftsgodtgjørelser
  • ikke reelle utbetalinger av lønn til ektefelle/barn
  • overpris ved utleie eller salg til aksjeselskapet
  • underpris ved utleie til daglig leder

Kilde: Lignings-ABC

Les mer om skattepliktige fordeler i aksjeselskap i vår ebok 008 Økonomifallgruber i eget AS (inngår også til rabattpris kr 26 som del av oppdateringsabonnement på DrivBedre-pakken Skatt&Økonomi)