Ektefeller: Dere har rett til innsyn i det meste om hverandres økonomi

EKTEFELLER, ØKONOMI, INNSYN, SAMEIE, SÆREIE: Hvor mye har du krav på å få vite om din ektefelles økonomi? Svaret er: Det meste.

Et ekteskap innebærer et tett økonomisk fellesskap. Ekteskapsloven § 39 understreker dette: «Ektefeller har plikt til å gi hverandre de opplysningene som er nødvendige for å vurdere deres økonomiske stilling.»

For dette formålet kan en ektefelle kreve at den andre ektefellen og ligningsmyndighetene gir opplysninger om den andre ektefellens selvangivelse og ligning.

En ektefelle kan også etter loven kreve opplysninger av selskaper, foretak eller andre institusjoner som driver finansieringsvirksomhet eller forsikringsvirksomhet, og av andre som har midler til forvaltning.

ARBEIDSGIVER, KREDITTYTER, ADVOKAT

En ektefelle kan kreve opplysninger hos den andres arbeidsgiver om det foreligger lån i arbeidsforhold.

Også firmaer som gir kreditt må gi opplysninger til ektefeller. Det samme gjelder for advokater og «andre som har midler til forvaltning».

Loven gjelder imidlertid ikke for Verdipapirsentralen, og heller ikke for inkassobyråer.

Da opplysningsplikten er bestemt ved lov, kan det ikke kreves gebyr fra dem som gir opplysninger til en ektefelle.

OPPLYSNINGSPLIKT GÅR FORAN TAUSHETSPLIKT

Her vil et naturlig spørsmål være: Hva med taushetsplikt for finans, forsikring, advokater osv? Dera er svaret at de ikke kan henvise til taushetsplikt overfor ektefeller som søker informasjon.

Opplysningsplikten går her foran taushetsplikten. Institusjonene har rett og slett en lovbestemt plikt til å gi en ektefelle de opplysningene han eller hun krever.

Du kan kreve alle opplysninger du trenger for å vurdere den økonomiske stillingen til deg selv og din ektefelle. Det kan være innestående på konto, gjeld, kausjonsansvar, rentestørrelse, når rentene forfaller, hva som er betalt osv.

Les også vår e-bok 032 Ektefelle med eget firma: Hva du bør vite (inngår også til rabattpris kr 9,90 som del av DrivBedre-pakken)

SOMMERTILBUD: Nå kan du få alle Risangers gode skatte- og økonomitips til en pris som vi aldri før har kunnet tilby: Kun kr 9,90 per ebok. Her får du de GODE tipsene om skatt og økonomi både privat og i egen virksomhet.

MERK! Alle Risangers ebøker leveres både i EPUB- og PDF-format. Les bøkene i det formatet som passer deg best til enhver tid.

TIPS! Du får altså hele DrivBedre-pakken for kun 396 kroner eks mva! Så lav pris er mulig fordi vi 1) har mange kjøpere 2) hver dag får nye og 3) satser bevisst på kvalitet til en rimelig pris.

HUSK! Ett eneste økonomi- eller skattetips kan tjene inn prisen mange ganger ..