Ebok 017: Sykepenger og trygd i småbedriften

Det er viktig at den som driver egen virksomhet, har oversikt over hvilke trygderettigheter som kan bli aktuelle ved sykdom, svangerskap, arbeidsløshet eller skade. Oppdatert med de siste 2011-nyhetene.

Pris ebok (EPUB+PDF): Kr 119,- ekskl mva.
Kun kr 18 som del av
 DrivBedre-pakken

Kjøp denne e-boka
Kjøp DrivBedre-pakken

I denne eboka finner du oversikten som skulle gi det komplette bildet, både for den som er ansatt i eget AS eller lignende, og for den som er selvstendig næringsdrivende. Det er viktig å kjenne de gjeldende kravene. Ikke minst viktig er kanskje tipsene om hvilke tiltak man bør foreta – før det blir aktuelt å kreve trygdeytelser.

OVERSIKT OVER INNHOLDET

SYKDOM

 • Hovedreglene om sykepenger: Arbeidstakere, lønnsfrilansere, næringsdrivende
 • Arbeidsavklaringspenger
 • Avventende sykmelding
 • Raskere tilbake
 • Tett oppfølging og strenge sanksjoner ved sykmelding av arbeidstakere
 • Gradert (delvis) sykmelding
 • Sykepengegrunnlaget
 • Feriepenger av sykepenger
 • Sykepenger til næringsdrivende
 • Sykepenger til frilanser med lønnshonorar
 • Kombinerte inntekter: Arbeidstaker, frilanser, næringsdrivende
 • Urettferdig regel når du har både frilansinntekt og næringsinntekt
 • Sykepenger til arbeidstaker/ansatt i eget selskap
 • Sykepenger hvor lenge?
 • Arbeidsgiverforsikring mot ansvar for sykepengebetaling
 • Egenmelding for arbeidstakere
 • Opphold i institusjon
 • Mer om sykepengereglene

SVANGERSKAP, FØDSEL, ADOPSJON

 • Svangerskapspenger
 • Foreldrepenger ved fødsel og adopsjon
 • Kontantstøtte
 • Omsorgspenger syke barn: Næringsdrivende, frilansere

DAGPENGER VED ARBEIDSLØSHET

 • Dagpenger til frilansere og ansatte
 • Ikke dagpenger til næringsdrivende
 • Dagpenger når arbeidsløse etablerer egen virksomhet
 • Dagpenger under permitteringer

YRKESSKADE

 • Yrkesskadeforsikring
 • Ytelser ved yrkesskade
 • Sykepenger ved yrkesskade

UFØRETRYGD

Les her hva våre kunder sier

Kjøp denne e-boka
Kjøp DrivBedre-pakken

Kunder om DrivBedre-pakken: «Utrolig mye nyttig informasjon. Veldig verdifull tjeneste” – “Har spart meg for titusenvis av kroner” – «Hadde aldri hatt mulighet til å finne ut av denne informasjonen selv”  – «Sparte meg for mye penger» – «En god investering!» – “Prisen tatt i betraktning var det ingen tvil om å kjøpe hele pakken»  Les flere kundeutsagn

MERK! Pengeboka og Arveboka inngår også i DrivBedre-pakken.