Ebok 017: Sykepenger og trygd i småbedriften

Det er viktig at den som driver for seg selv, har oversikt over hvilke trygderettigheter som kan bli aktuelle ved sykdom, svangerskap, arbeidsløshet eller skade. Oppdatert med de siste 2011-nyhetene.

Pris ebok (epub): Kr 119,- ekskl mva.
Kun kr 26 som del av
 DrivBedre-pakken

Kjøp denne e-boka
Kjøp DrivBedre-pakken Skatt&Økonomi

I denne eboka finner du oversikten som skulle gi det komplette bildet, både for den som er ansatt i eget AS eller lignende, og for den som er selvstendig næringsdrivende. Det er viktig å kjenne de gjeldende kravene. Ikke minst viktig er kanskje tipsene om hvilke tiltak man bør foreta – før det blir aktuelt å kreve trygdeytelser.

OVERSIKT OVER INNHOLDET

SYKDOM

 • Hovedreglene om sykepenger: Arbeidstakere, lønnsfrilansere, næringsdrivende
 • Arbeidsavklaringspenger erstatter rehabiliteringspenger, attføringspenger og tidsbegrenset uførestønad
 • Avventende sykmelding
 • Raskere tilbake
 • Tettere oppfølging og strengere sanksjoner ved sykmelding av arbeidstakere
 • Fra aktiv til gradert (delvis) sykmelding
 • Sykepengegrunnlaget
 • Feriepenger av sykepenger
 • Sykepenger til næringsdrivende
 • Sykepenger til frilanser med lønnshonorar
 • Kombinerte inntekter: Arbeidstaker, frilanser, næringsdrivende
 • Sykepenger til arbeidstaker/ansatt i eget AS: Advarsel!
 • Sykepenger hvor lenge?
 • Arbeidsgiverforsikring mot ansvar for sykepengebetaling
 • Egenmelding for arbeidstakere
 • Opphold i institusjon
 • Mer om sykepengereglene

SVANGERSKAP, FØDSEL, ADOPSJON

 • Svangerskapspenger
 • Foreldrepenger ved fødsel: Økt permisjon fra 1. juli 2013
 • Foreldrepenger ved adopsjon
 • Fleksible foreldrepenger
 • Forskjellige spørsmål
 • Mer svangerskapspenger til næringsdrivende
 • Kontantstøtteendringer i 2012

DAGPENGER VED ARBEIDSLØSHET

 • Dagpenger til frilansere og ansatte
 • Ikke dagpenger til næringsdrivende
 • Dagpenger når arbeidsløse starter firma
 • Dagpenger under permitteringer
 • Dagpenger til flere kvinner

YRKESSKADE

 • Yrkesskadeforsikring
 • Ytelser ved yrkesskade
 • Sykepenger ved yrkesskade
 • Navs gratis gjeldstelefon

Les her hva våre kunder sier

Kjøp denne e-boka
Kjøp DrivBedre-pakken Skatt&Økonomi

Kunder om DrivBedre-pakken Skatt&Økonomi: «Utrolig mye nyttig informasjon. Veldig verdifull tjeneste” – “Har spart meg for titusenvis av kroner” – «Hadde aldri hatt mulighet til å finne ut av denne informasjonen selv”  – «Sparte meg for mye penger» – «En god investering!» – “Prisen tatt i betraktning var det ingen tvil om å kjøpe hele pakken»  Les flere kundeutsagn

MERK! Pengeboka og Arveboka inngår også i DrivBedre-pakken Skatt&Økonomi.