Ebok 015: Moms – ikke moms?

Denne eboka gir den vesle bedriftslederen et rett-på-sak overblikk over hvordan det tildels innfløkte merverdiavgiftsområdet fungerer. Oppdatert med de siste nyhetene.

Pris ebok (epub): Kr 135,- ekskl mva.
Kun kr 26 som del av
 DrivBedre-pakken

Kjøp denne e-boka
Kjøp DrivBedre-pakken

Det er merverdiavgift på alle varer og tjenester, så sant de ikke uttrykkelig er unntatt i lov eller forskrift. Etterhvert er det blitt mange unntak, og ikke minst mange grenseområder, der det – fra sak til sak – ikke alltid er helt klart om det skal beregnes mva eller ikke. Denne eboka gir hjelp på mange områder.

 • HURTIGBEREGNING AV MOMS
 • NY MVA-LOV OG FORSKRIFT
 • MOMS – EN ENKEL INNFØRING
 • NÅR MÅ JEG MOMSREGISTRERE MEG?
 • AVGIFTSPLIKTIG OMSETNING
 • AVGIFTSFRI OMSETNING (FRITAK FOR AVGIFTSPLIKT)
 • HELT UTENFOR MOMSOMRÅDET (UNNTAK FRA AVGIFTSPLIKT)
 • KUNST, KULTUR, UNDERHOLDNING – AVGIFTSFRITT
 • KUNST, KULTUR, UNDERHOLDNING – AVGIFTSPLIKTIG
 • IDRETT – AVGIFT OG UNNTAK
 • REKLAME, MARKEDSFØRING
 • FORSKNING, UNDERVISNING
 • UTLANDET: INNFØRSEL OG UTFØRSEL
 • MOMS OG REGNSKAPSREGLER
 • NÅR DU SELGER MED MOMS
 • NÅR DU KJØPER MED MOMS
 • SLIK BETALER DU MOMSEN
 • ÉN ELLER SEKS ÅRLIGE TERMINER?
 • HVEM SKAL DEKKE MERKOSTNADENE VED MOMS-ØKNING?
 • SLIK KAN DU KLAGE PÅ VEDTAK OM MVA

Les her hva våre kunder sier

Kjøp denne e-boka
Kjøp DrivBedre-pakken

Kunder om DrivBedre-pakken: «Utrolig mye nyttig informasjon. Veldig verdifull tjeneste” – “Har spart meg for titusenvis av kroner” – «Hadde aldri hatt mulighet til å finne ut av denne informasjonen selv”  – «Sparte meg for mye penger» – «En god investering!» – “Prisen tatt i betraktning var det ingen tvil om å kjøpe hele pakken»  Les flere kundeutsagn

MERK! Pengeboka og Arveboka inngår også i DrivBedre-pakken.