Ebok 012: Hjemmekontor, lokaler – skattefeller, fradrag

Opptil femsifret fradrag i skatt

Et hjemmekontor eller annen bruk av lokaler til virksomhet i egen bolig kan gi alt fra null i redusert skatt til femsifrede beløp. Dette ser vi nærmere på i denne eboka, sammen med det meste som vedrører fast eiendom i næring, langt utover egen bolig.

Pris ebok (epub): Kr 127,- ekskl mva.
Kun kr 26 som del av
 DrivBedre-pakken

Kjøp denne e-boka
Kjøp DrivBedre-pakken

Fra innholdet (dette er kun de 14 del-overskriftene):

DEL 1:   FRADRAG FOR ET VANLIG HJEMMEKONTOR
DEL 2:   FJERNARBEIDERENS/TELEPENDLERENS HJEMMEARBEIDSPLASS
DEL 3:   VIRKSOMHET ELLER FIRMA DREVET HJEMMEFRA
DEL 4:   UTLEIE AV KONTOR, BOLIGER, FORRETNINGSAREALER TIL ARBEIDSGIVER, EGET SELSKAP, NÆRSTÅENDE
DEL 5:   GODTGJØRELSE FOR KONTORHOLD I BOLIG
DEL 6:   EGET FRITTSTÅENDE NÆRINGSBYGG PÅ EGEN EIENDOM
DEL 7:   NÆRINGSLOKALE/KONTOR UTSEKSJONERT
DEL 8:   OMBYGGING, BYGNINGSMESSIGE FORANDRINGER AV KONTOR
DEL 9:   KONTOR/NÆRINGSLOKALER I HJEMMET: NÅR BOLIGEN SELGES
DEL 10: SKILLET MELLOM FRITAKSLIGNING OG REGNSKAPSLIGNING
DEL 11: GARASJE OG FRADRAG
DEL 12: VERDI PÅ IKKE UTLEID NÆRINGSEIENDOM
DEL 13: CAMPINGVOGN BRUKT I VIRKSOMHET/YRKE
DEL 14: KAN JEG DRIVE VIRKSOMHET FRA MIN EGEN PRIVATBOLIG?

Noen poenger

Lønnstakeren som leier bolig får samme store fradrag som den næringsdrivende. Er minstefradraget mer eller mindre «brukt opp» fra før, kan det bli et ganske fett fradrag .

Hva med skattefritak og skatteplikt hvis du leier ut flere leiligheter eller flere hundre kvadratmeter forretningsareal? Det finnes klare kriterier for når utleien blir skattepliktig næringsvirksomhet i stedet for passiv kapitalplassering. Også aktivitetsnivået til utleieren kan avgjøre skattenivået!

Eget AS, NUF eller SA (samvirkeforetak) gir hovedaksjonæren eller innehaveren muligheter: Du kan leie ut lokaler til selskapet. Skattefri leie for deg, mens selskapet får fradrag for husleia.

Deltakere i ansvarlig selskap (ANS, DA) kan få kontorfradrag i sin næringsinntekt etter markedspris.

Noen aktuelle spørsmål i denne eboka

  • Hva blir effekten av høyere ligningsverdi på boligen?
  • Når får du fradrag for ombygging/forandring av kontor/lokale?
  • Hvorfor er godtgjørelse for kontor så mye bedre enn fradrag?
  • Hjemmekontor når boligen selges: Hva med skatt på gevinst?
  • Når gis fradrag for hovedeier i eget AS eller eget ANS/DA?
  • Seksjonering av kontoret: Beskattes som egen eiendom – når?
  • Får jeg fradrag for campingvogn i egen virksomhet?

Les her hva våre kunder sier

Kjøp denne e-boka
Kjøp DrivBedre-pakken

Kunder om DrivBedre-pakken: «Utrolig mye nyttig informasjon. Veldig verdifull tjeneste” – “Har spart meg for titusenvis av kroner” – «Hadde aldri hatt mulighet til å finne ut av denne informasjonen selv”  – «Sparte meg for mye penger» – «En god investering!» – “Prisen tatt i betraktning var det ingen tvil om å kjøpe hele pakken»  Les flere kundeutsagn

MERK! Pengeboka og Arveboka inngår også i DrivBedre-pakken.