Ebok 002: Smarte skattegoder i eget AS (og NUF)

Innehaveren er ansatt – med arbeidstakers fordeler

I eget selskap (AS, NUF) er innehaveren gjerne ansatt og har dermed skattefordeler tilsvarende arbeidstakere i andre bedrifter. Dette er temaet i denne eboka om smarte skattegoder.

Pris ebok (epub): Kr 143,- ekskl mva.
Kun kr 26 som del av
 DrivBedre-pakken

Kjøp denne e-boka
Kjøp DrivBedre-pakken

Eboka går grundig inn på helt eller delvis skattefritak for ekstraytelser til ansatte, opsjoner, utdanning, kjøp av arbeidsgivers datautstyr, jobblån, hjemmekontor, fordeling i familien osv. «Den som kan mest om frynsegoder i Norge.» (Dagens Næringsliv om forfatteren).

OVERSIKT OVER INNHOLDET:

 • Naturalytelser, rabatt, velferdstiltak, verdsettelse
 • Gunstig hjemmekontorgodtgjørelse – bedre enn fradrag
 • Forslagspremie – skattefritt også om forslaget ikke gjennomføres
 • Bevertning av forretningsforbindelser – øl og vin tillatt
 • Kjøp fullt datautstyr av bedriften for kr 500 – skattefritt
 • Selskapets PC hjemme: Skattefri fordel
 • Rimelig lån fra arbeidsgiver/eget selskap: Lav skatt
 • Forskuddslån – rentefritt lån uten fordelsbeskatning
 • Telefon, mobil, bredbånd hjemme: Nye, enklere regler
 • Klær i arbeidsforhold: Fritt arbeidstøy, godtgjørelse, fradrag
 • Skattefrie gratisbilletter: Teater, revy, fotball
 • Barnehagefradrag, bedriftsbarnehage: Store fordeler for foreldre
 • Dagdiett – når er den helt skattefri?
 • Reise og diett for AS-eieren: Godtgjørelse, satser
 • Utdanningskostnader – skattefritt gode når arbeidsgiveren spanderer
 • Personalrabatt – hvor mye kan du spare?
 • Gunstigste bilordning: Egen bil med km-godtgjørelse – eller fri bil?
 • Bedriftshelsetjeneste: Sparte legekostnader – skattefritt
 • Databriller: Skattefri naturalytelse
 • Feriereiser betalt av arbeidsgiveren
 • Endring: Flybonus skal nå innberettes!
 • Flyttegodtgjørelse: Gunstigst at ny arbeidsgiver betaler flytting
 • Fri eller rimelig bolig i arbeidsforhold
 • Gaver i arbeidsforhold: Mange muligheter til skattefritak
 • Livrenter betalt av arbeidsgiver
 • Livsforsikring betalt av arbeidsgiver
 • Matkostnader ved lange daglige fravær hjemmefra: Skattefritak
 • Aviser og nettaviser: Fradrag for abonnement og kjøp
 • Medisinsk senter: Medlemsskap eller årsavgift
 • Behandlingskostnader, behandlingsforsikring
 • Representasjonskonto: Spis og drikk – arbeidsgiver betaler
 • Opsjonsfordel – gulrot til ansatte
 • Eget AS: Fordeling i familien gir lavere samlet skatt
 • Åndsverkinntekt – Patent: Fordeling over tre år reduserer skatt
 • Kombinasjonen lønns-/næringsinntekt: Økt minstefradrag, enda gunstigere
 • Flere skattefrie og gunstige goder i eget AS
 • Firmabilskatt for aksjonær: Slik skal den beregnes
 • Pensjonssparing med fradragsrett: Skattefritt helt til utbetaling
 • Lån til eget eller annet selskap kan gi høy skatt på rentene
 • Aksjer med rabatt til ansatte: Skattefri fordel på kr 1500

Les her hva våre kunder sier

Kjøp denne e-boka
Kjøp DrivBedre-pakken

Kunder om DrivBedre-pakken: «Utrolig mye nyttig informasjon. Veldig verdifull tjeneste” – “Har spart meg for titusenvis av kroner” – «Hadde aldri hatt mulighet til å finne ut av denne informasjonen selv”  – «Sparte meg for mye penger» – «En god investering!» – “Prisen tatt i betraktning var det ingen tvil om å kjøpe hele pakken»  Les flere kundeutsagn

MERK! Pengeboka og Arveboka inngår også i DrivBedre-pakken.