Er det lurt å nedbetale fellesgjeld i borettslag?

BORETTSLAG, FELLESGJELD: De fleste tradisjonelle norske borettslag er økonomisk solide boliger uten risiko for beboerne.

Gjelden på en bolig består gjerne av en fellesgjeld for alle borettslagsmedlemmene, samt eventuell privat gjeld hos de enkelte.

Noen med penger på bok lurer på om det hadde vært lurt å betale ned ens egen andel av denne fellesgjelden.

TIPS! Vær forsiktig med det!

For det første er det ofte lav rente på fellesgjelden, og nedbetalingen kan ikke gjøres om. Du kan altså ikke uten videre låne opp igjen på boligen hvis du trenger det senere.

Dessuten må en framtidig kjøper av borettslagsboligen din kunne finansiere en større del av kjøpesummen når fellesgjelden er borte. Det kan i noen tilfeller gjøre det vanskeligere å selge boligen til god pris.

Les mer i vår ebok 043 Pengeboka (inngår også til rabattpris kr 9,90 som del av DrivBedre-pakken)


Kunder om DrivBedre-pakken Skatt&Økonomi: “Utrolig mye nyttig informasjon. Veldig verdifull tjeneste” – “Har spart meg for titusenvis av kroner” – “Hadde aldri hatt mulighet til å finne ut av denne informasjonen selv” – “Sparte meg for mye penger” – “En god investering!” – “Prisen tatt i betraktning var det ingen tvil om å kjøpe hele pakken” Les flere kundeutsagn