Trykt kjørebok dokumenterer fradrag og km-godtgjørelse

KJØREBOK, BIL, FIRMABIL, YRKESBIL:  «Skattyteren har ikke plikt til å føre kjørebok. Ligningsmyndighetene kan heller ikke pålegge skattyteren dette, men en nøyaktig ført kjørebok vil for skattyteren oftest være en avgjørende dokumentasjon for yrkeskjøringen.»

(Nå foreligger også Kjørebok 2020, se link nedenfor.)

MERK! Det er ikke noe i veien for å bruke en trykt kjørebok.

Det er Skatte-ABC (Skatteetatens store, omfattende «bibel») som sier ovenstående. Og den fortsetter slik:

  • En kjørebok må fortløpende og daglig registrere bruken av bilen i yrket.
  • Den må angi utgangspunktet for dagens kjøring, hvilket firma, byggeplass eller lignende som er besøkt, hvor kjøringen avsluttes og kjørelengden ifølge kilometertelleren.
  • Det totale antall kilometer må minst hver måned avleses fra kilometertelleren og anføres i boken.

Skatte-ABC gjør det klart at når en bokføringspliktig har ført kjørebok, er kjøreboka oppbevaringspliktig regnskapsmateriale etter bokføringsloven.

Skatte-ABC sier også følgende:

  • Om skattyteren vil nedtegne den private bruk er overlatt til ham selv.
  • Kjøreboka kan kreves lagt fram.

2019 og 2020

Også i 2019 og 2020 er det normalt tilstrekkelig å dokumentere kjøring i yrke og virksomhet ved bruk av trykt kjørebok eller tilsvarende.

Kun på ett klart definert område vil det bli stilt krav om elektronisk kjørebok:

  1. Tilfeller der skattyteren ønsker å bli beskattet for fordel ved privat bruk av firmabil eller yrkesbil ut fra faktisk dokumentert kjøring privat (i stedet for å bli beskattet etter sjablongregel).

Utenom punktet ovenfor går det altså bra med trykt kjørebok.

Les mer om Risangers årlige kjørebok (trykt hefte, A5, hendig for bilens hanskerom).

Kjøp RISANGERS KJØREBOK 2019  (trykt hefte som sendes pr post).

Kjøp RISANGERS KJØREBOK 2020  (trykt hefte som sendes pr post).